sreda, jul 08, 2020

 

MAHMUD AL DAGHISTANI

Volim lakoverne kinologe!

Po Dagistanijevom najnovijem "predlogu'' ništa se neće, ne treba i ne može menjati! A prevareni kinolozi? U početku će se nadati, neko će se možda javno pobuniti i biti odmah ućutkan nekim obećanjem ili pretnjom, pa će gunđati samo sebi u bradu. Ali to neće nikom smetati, jer Dagistani će i dalje sprovoditi svoje.

Piše Slavica Marinović

 

ORGANIZACIONI ODBOR JUGOSLOVENSKIH KINOLOGA POVODOM AKTUELNIH DOGAĐANJA U NAŠOJ KINOLOGIJI SAOPŠTAVA

Dosta je bilo laži!

Grupa jugoslovenskih kinologa i odgajivača otkrila je da zvanični Jugoslovenski kinološki savez, na čelu sa Mohmoudom Masom Al Daghistanijem, koji se inače često predstavlja kao Mahmud Al Dagistani i koji "žari i pali" našom kinologijom kao neprikosnoveni "bos" već deset godina radi nezakonito jer - JKS nije registrovana organizacija! Međutim, niko, pa ni ljudi koji su otkrili ovaj skandal i druge krupne malverzacije u našoj kinologiji, ne znaju kuda odlazi milion i po maraka koliko se godišnje, po raznim osnovama, slije u kasu pravno nepostojećeg kinološkog saveza.

Pišu Dušan Marinović i Ivan Lukić

ORGANIZACIONI ODBOR JUGOSLOVENSKIH KINOLOGA

Saopštenje za javnost

oo kinologa 22 07

Povodom teksta "Sukobi vlasnika pasa" objavljenom u "Glasu javnosti" 25.10.2000. Organizacioni odbor jugoslovenskih kinologa i redakcija revije NATURA naglašavaju da je jedino što je istinito u izjavi Mohmouda Al Daghistanija to da mu naša redakcija "stoji nad glavom četiri godine'' jer je uvek objavljivala i drugačija mišljenja koja se poslednjem i najupornijem jugoslovenskom diktatoru, M. Al Daghistaniju i njegovim poturicima - nisu nikada sviđala.

Organizacioni odbor jugoslovenskih kinologa i Redakcija Nature

 

CIRKULAR POSLAT NOVINSKIM AGENCIJAMA, RADIO I TV STANICAMA I ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Poslednji diktator

mahmud al

Već skoro dvadeset godina jugoslovenska kinologija je u tragičnom položaju, a pre svega zbog čelnika Jugoslovenskog kinološkog savaza (JKS). Mimo svih evropskih i svetskih pravila, generalni sekretar JKS-a, Mahmud Al Dagistani, uzurpirajući prava više stotina hiljada vlasnika rasnih pasa i kinologa, već više godina unazad, uporno odbija da reorganizuje kinološku asocijaciju i primeri je pravilima koja važe u Međunarodnoj kinološkoj federaciji (F.C.I), a zbog očigledno velike dobiti koju mu omogućava ovaj, kako on kaže, "neprofitabilni hobi". Kinolozi znaju i o tome se već duže govori u kinološkim krugovima, da Al Dagistani i ljudi oko njega "obrću'' veliki novac. Da je reč o izuzetno "zanimljivim" sumama najbolje govore činjenice: prema evidenciji upućenih kinologa, bliskih samom vrhu JKS-a, godišnje se u kasu te "neprofitne asocijacije" slije između 1,000.000 i 1,500.000 nemačkih maraka, čime danas može da se pohvali veoma mali broj jugoslovenskih preduzeća!

Piše Organizacioni odbor jugoslovenskih kinologa

 

DOKUMENTI

Peticija za smenu kinološkog rukovodstva i reorganizaciju JKS-a

Slažem se da je stanje naše kinologije alarmantno, kinologija je katastrofalna, a kinološki savezi ne funkcionišu u interesu kinologa. Slažem se da je sadašnje stanje krajnje neprihvatljivo jer imamo sve preduslove (znanje, literaturu, dobre kontakte u svetu, želju sveta da nas ravnopravno prihvati, povoljne klimatske faktore za uzgoj pasa, solidnu uzgojnu osnovu, dobar veterinarski i kinološki kadar...) da budemo, ako ne u vrhu evropske kinologije, onda bar ravnopravni sa ostalim zemljama.

Natura

 

DOKUMENTI

Zahtev za smenu kinološkog rukovodstva i reorganizaciju JKS-a

Svi prisutni su se složili da je stanje naše kinologije alarmantno, kinologija je katastrofalna, a kinološki savezi ne funkcionišu u interesu kinologa.

Natura