petak, jul 10, 2020

ZANIMLJIVOSTI

Mačke i psi u vojnoj službi

Prema jednoj zabelešci iz 1883. godine, za čuvanje žita od pacova u švajcarskoj armiji u vojnu službu primane su i - mačke. Naime, vojna intendatura u Gunu podnela je, u avgustu 1871. godine, račun za službene mačke koje su imale zadatak da čuvaju žito od miševa i pacova. Od 5. januara te godine, pa do utroška žita, bilo je na plati prvo tri, a zatim pet mačaka...

Priprema Žika Antić, novinar

Prema jednoj zabelešci iz 1883. godine, za čuvanje žita od pacova u švajcarskoj armiji u vojnu službu primane su i - mačke. Naime, vojna intendatura u Gunu podnela je, u avgustu 1871. godine, račun za službene mačke koje su imale zadatak da čuvaju žito od miševa i pacova.

Od 5. januara te godine, pa do utroška žita, bilo je na plati prvo tri, a zatim pet mačaka. Plata je iznosila pet sentima dnevno, a za stan i hranu, mačke su, pošto su dobijale platu, morale same da brinu. Ceo račun iznosio je 33,39 franaka. Posle završene vojne službe, kaže sačuvana zabeleška, mačke su vraćene na "civilne" dužnosti.

* * *

Za vreme rata u Alžiru u francuskoj armiji služilo je i više od 7.500 pasa.

"Pseći komandosi" vrlo su uspešno otkrivali skloništa boraca FLN-a i čuvali straže na vojnim instlacijama i utvrđenjima. Ti psi učestvovali su i u drugim brojnim vojnim akcijama, ali su i masovno "leteli u vazduh" prilikom - otkrivanja mina.

** *

U srednjem veku veliki psi, poput današnje doge, služili su u ratovima. Sekretimus Ducents opisuje velike pse u kožnim oklopima koji sa vatrom i tučanim lancima na leđima, prodiru među neprijatelja i pale kuće, utvrđenja, magacine i arsenale.

* * *

Istorija ratovanja tvrdi i da engleski kralj Henrih Sedmi, u prvoj polovini 16. veka, ima da zahvali za pobedu nad Karlom Kvintom ponajviše - psima.

Naime, pet stotina izgladnelih velikih pasa, dogolikog lika, koje je pustio na Nemce i Špance, uneli su pometnju u njihove borbene redove i Henrikovoj vojsci, na taj način, omogućili su odsudni protivnapad, a zatim i - pobedu.

..........

Natura broj 4 (jun 1996)

Natura Online (26.6.2009)