petak, mart 05, 2021

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako da naučimo psa da legne

ABM 114 str 56

Cilj ove vežbe jeste da na naš zvučni ili vizuelni znak pas iz sedećeg stava (ili još bolje pokreta) legne i ostane u tom položaju dok ga ne odvedemo ili pozovemo. Glasovni znak u ovoj vežbi je LEZI ili MESTO, a vizuelni znak je pokret naše ispružene ruke prema zemlji...

Piše Dušan Marinović (Agrobiznis magazin br. 114)

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako naučiti psa da ostane na mestu

ABM 113 str 56

Cilj ove vežbe je da psa naučimo da na naš znak trenutno stane i ostane u tom stavu sve dok ga ne odvedemo ili ne pozovemo. Znači, ovog puta pas ne treba da sedne već da - stoji i čeka.

Piše Dušan Marinović (Agrobiznis magazin broj 113)

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako da naučimo psa da sedne

ABM 112 str 56

Svaki lepo vaspitani pas bi trebalo da zna da na naš znak sedne. Cilj ove vežbe je da na glasovni znak SEDI pas istog trenutka sedne. Naravno, osim glasovne komande, kod ove vežbe se koristi i vizuelni znak a to je vodoravno ispružena desna ruka ispred grudi prema psu.... 

Piše Dušan Marinović  (Agrobiznis magazin broj 112, strana 56)

 

KUĆNI LJUBIMCI

Uvek uz levu nogu

ABM 111 str 56

Ukoliko pas u vežbi, dok ga učimo da ide uz našu levu nogu, stalno ili povremeno, zaostaje za nama bilo bi dobro da se najpre upitamo zašto se to događa, pa tek onda da ispravljamo grešku... 

Piše Dušan Marinović

 

KUĆNI LJUBIMCI

Ispravljanje grešaka

ABM 110 str 56

Šta da radite ako pas, koji je na povodniku, neće da ide sa vama?... 

Piše Dušan Marinović (Agrobiznis magazin 110, april 2020)

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako naučiti psa da ide uz levu nogu? 

ABM 109 str 56

Naredni korak jeste da naučite svog psa da na povodniku veselo ide uz vašu levu nogu tako da desna plaćka psa bude paralelna sa vašim levim kolenom. Ovakva prisna pratnja mora biti i pri raznim brzinama hoda i pri okretima i to na potpuno labavom povodniku. Ali, tome ga nećete brzo i lako naučiti. Kako se pas uči tome?...

Piše: Dušan Marinović, Agrobiznis magazin broj 109, strana 56