sreda, jun 29, 2022

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Jablanovača

ABM 111 str 57 

Prema nekim informacijama jablanovača (Agrocybe aegerita) je jedna od vrsta gljiva koja je najranije počela da se uzgaja. Danas, u našim krajevima, ono nije tržišna iako je reč o vrlo čestoj i vrlo ukusnoj vrsti, posebno u aluvijalnim krajevima i na nižim nadmorskim visinama. Lično sam je najviše nalazio na posečenim topolama na obali Dunava, dok je nikada nisam našao u dolini Južne Morave...

Tekst i fotografije Vladimir Janjić, dipl. ing

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Jarkocrvena (skarletna) vlažnica

(Hygrocibe coccinea)

jarkocrvena vlaznica 01

Predivna i veoma krhka gljiva, relativno česta, osobito u jesen po planinskim pašnjacima, jarkocrvena vlažnica je jestiva ali je ona, pre svega, fenomenalna dekoracija u brojnim jelima…  

Tekst i fotografija Vladimir Janjić, dipl. ing

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Bodljikava puhara

(Lycoperdon echinatum)

gljiva bodljikava puhara 01

Ne spada u previše česte gljive ali se može, ponekad, naći u našim šumama. Interesantnog je oblika ali vam je ne preporučujem za jelo. Imajući u vidu da nije previše česta, ostavimo je neka raste…

Tekst i fotografije Vladimir Janjić, dipl. ing

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Jablanovača

(Agrocybe aegerita)

jablanovaca 01 

Prema nekim informacijama ovo je jedna od vrsta koje su najranije počele da se uzgajaju. Danas, u našim krajevima, jablanovača nije tržišna iako je reč o vrlo čestoj i vrlo ukusnoj vrsti, posebno u aluvijalnim krajevima i na nižim nadmorskim visinama. Lično sam je najviše nalazio na posečenim topolama na obali Dunava, ali je nikada nisam našao u dolini Južne Morave...

Tekst i fotografije Vladimir Janjić, dipl. ing

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Brezin kopitnjak

(Piptoporus betulinus)

brezin kopitnjak 01 

Još jedna od vrsta veoma karakterističnog izgleda i potencijalno lekovita; svakako ne tako izučena kao čaga (koja raste na istom supstratu domaćinu), ali mnogo češća. Gljiva je nejestiva zbog svoje čvrste konzistencije mada bi, možda, sasvim mladi primerci mogli biti...

Tekst i fotografije Vladimir Janjić, dipl. ing

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Đurđevača

ABM 109 str 57

Đurđevača (Tricholoma Georgi) jedna je od retkih vrsta koju treba tražiti u dubokoj travi. Veoma interesantna prolećna vrsta koju, kada jednom pronađete, možete brati na istom mestu godinama. Đurđevača je i jedna od najboljih vrsta gljiva za kombinovanje sa mesom, kao i za čorbe... 

Piše Vladimir Janjić, Agrobiznis magazin broj 109, strana 57