subota, maj 30, 2020

 

DOKUMENTI

Zahtev za smenu kinološkog rukovodstva i reorganizaciju JKS-a

Svi prisutni su se složili da je stanje naše kinologije alarmantno, kinologija je katastrofalna, a kinološki savezi ne funkcionišu u interesu kinologa.

Natura

Naime, i pored ekspanzije kinologije kod nas, koja prati evropske i svetske trendove, zahvaljujući samo i isključivo entuzijazmu pojedinih odgajivača, umesto da dostignuti rezultati budu na nivou evropskih, oni su, i pored nepostojanja kinoloških sankcija od strane ostalih članica FCI-a i zemalja iz okruženja, iz godine u godinu sve lošiji, a kvalitet pasa, izložbi i suđenja opada. Ovakvo stanje je otpočelo početkom devedesetih godina i traje već punih deset godina.

Prisutni su se složili da je sadašnje stanje krajnje neprihvatljivo jer imamo sve preduslove (znanje, literaturu, dobre kontakte u svetu, želju sveta da nas ravnopravno prihvati, povoljne klimatske faktore za uzgoj pasa, solidnu uzgojnu osnovu, dobar veterinarski i kinološki kadar...) da budemo, ako ne u vrhu evropske kinologije, onda bar ravnopravni sa ostalim zemljama.

Smatramo da je navedeno stanje posledica isključivo pogrešno vođene politike Kinološkog Saveza Srbije (KSS), Kinološkog Saveza Vojvodine (KSV) i Jugoslovenskog kinološkog saveza, koju sprovode generalni sekretar JKS-a g. Mahmud Al Dagistani, predsednik KSS-a g. Dušan Nešić i tehnički sekretar KSV-a g. Vlada Turšić. Pomenuta gospoda se ponašaju kao da su kinološki savezi njihovo vlasništvo i da smo svi mi tu zbog njih, posebno g. Dagistani, a ne oni zbog nas. Naime, prema njihovom mišljenju kinolozi postoje samo da bi davali pare. Zbog ovakvog njihovog stava, posebno g. Dagistanija, koji sasluša sve predloge i inicijateve, a ništa ne menja jer je njihovo autokratsko rukovođenje podržano od strane "njihovih" predsedništava, skupština i tzv. stručnih komisija.

Kinološko društvo je konstatovalo da se uzroci ovakvome stanju nalaze u sledećim činjenicama:

  • Nepostojanje akata o funkcionisanju kinološkog saveza, zato što ona ili nepostoje ili su u oprečnosti sa slovom zakona, te ih čelnici ne pokazuju javnosti. Javnosti je dostupan Statut koji je nevažeći i protivustavan. Statut je pisan na osnovu Ustava iz 1974. godine i u suprotnosti je sa sadašnjim Ustavom po kojem JKS može da bude formiran samo kao savez KS Crne Gore i KS Srbije.
  • Gubitka punopravnog članstva u FCI-u, zbog neizmirenih dugovanja prema ovoj organizaciji. Dug od 30.000 DM pravdan je neizmirenjem dugovanja kinoloških saveza bivših jugoslovenskih republika prema JKS-u (što nije tačno jer očevici potvrđuju da su postojala dokumenta koja su to i dokazivala, a za koja sumnjamo da su uništena ili sakrivena).
  • Obmanjivanja članstva, koje se ogleda u tvrdnjama da smo punopravno članstvo u FCI-u izgubili zbog navodnog sprovođenja ekonomskih sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To nije tačno, jer su u isto vreme kinolozi mogli da izlažu svoje pse na svim manifestacijama FCI-a, iako je Savez bio potpuno isključen iz članstva FCI-a. Ni danas nismo članica FCI-a (tvrdi se da smo ugovorni član), već imamo status posmatrača. Ovu tvrdnju potvrđuje činjenica da se u inostranstvu ne priznaju rodovnici JKS-a, već je za izlaganje i prodaju pasa u inostranstvu potreban eksportni rodovnik.
  • Protekcionističkoj politici prema pojedinim ljudima zbog lične koristi. Postoji određeni krug od dvadesetak sudija i odgajivača, koji su prisutni na svim izložbama, bilo u svojstvu sudija ili pobednika.
  • Sumnji u postojanje korupcije, sumnji da se račun saveza nezakonito koristi s obzirom da kinološka javnost nema uvid u poslovanje JKS-a.
  • Sumnji u korišćenje funkcija za nezakonite radnje i lično bogaćenje (šverc i preprodaja pehara, izdavanje "nepostojećih" rodovnika, postojanje paralelnih računa, "štimovanja" rashoda, prodaja titula i plasmana...)
  • Legalizovanje pljačke kinologa uvođenjem obaveznih radnih knjižica za pse, obavezne "literature" za polaganje sudijskog ispita, mogućnosti da pas bude višestruki nacionalni šampion...
  • Pretnji novinarima, pozivanja na bojkot i sabotažu zbog otvorenih kritika.
  • Pretnji, ucenama, kažnjavanju i podmićivanju članova zbog suprotnog mišljenja i neslaganja sa radom aktuelnog rukovodstva.
  • Pada kvaliteta pasa jer se akcenat stavlja na kvantitet. Članovi skupština se biraju prema broju prijavljene štenadi u toku godine, pa zbog toga kinološka društva lojalna aktuelnom kinološkom rukovodstvu imaju po nekoliko hiljada prijavljene štenadi (na primer: šumadijsko selo od manje od četiri hiljade stanovnika ima godišnje oko 2.000 štenadi, što znači da ima oko 400 ženki koje okote 5 štenadi godišnje, a KS Kosova je imao godišnje oko pet hiljada, iako je ostalo nepoznato da li na Kosmetu ima kinologa koliko prstiju na ruci?!). Od ovoga korist ima samo KS jer svaki rodovnik kosta 20-25 DM;

Na osnovu navedenog članovi kinoločkog društva

................................................................................ su:

Z A K LJ U Č I L I

1. Da jugoslovenska kinologija mora da bude reorganizovana, u smislu da se JKS mora formirati na bazi saveza pasminskih klubova, koji će biti učlanjeni u klubove matičnih zemalja i sprovoditi njihova uzgojna pravila i propise.

2. Vođenje selektivne kinološke politike, donošenje akata u skladu sa zahtevima FCI-a, kako bi se JKS vratio u punopravno članstvo FCI.

3. Stvoriti jaku sudijsku organizaciju, koja će vršiti selekciju sudija, na bazi znanja i stručnosti, stiteći ih ali i pozivati ih na odgovornost kada za to ima potrebe.

4. S obzirom na to da aktuelno rukovodstvo ne može da ispuni navedene zaključke jer neće, a u cilju spasavanja onoga što je ostalo od jugoslovenske kinologije neophodno je da aktuelno rukovodstvo JKS-a na čelu sa g. Mahmudom Al Dagistanijem, KSS-a na čelu sa g. Dušanom Nešićem i KSV-a sa g. Vladom Turšćem podnesu neopozive ostavke i pozovu se na odgovornost.

5. Da legalni organi, finansijska policija, služba revizije i eventualno odeljenje MUP-a za privredni kriminal, izvrše uvid u poslovanje JKS-a, KSS-a i BKD-a i pokrenu sudski postupak prema odgovornim licima u slučaju otkrivanja kriminalnih radnji u poslovanju.

6. S obzirom na to da se navedeni zaključci ne mogu realizovati sazivanjem Skupština JKS-a, KSS-a i KSV-a, podržavamo formiranje prelazne uprave koja će sprovesti navedene zaključke, a njene članove ovlašćujemo da preduzmu sve potrebne radnje.

U .................................


Za Kinološko društvo

...............................................

Dana .................... 2000. godine

..........

Natura br. 22 - specijalno izdanje (decembar 2000)

Natura Online (13.3.2009)