nedelja, jun 07, 2020

 

UMESTO UVODNIKA

Opomena za budućnost

Posle za nas, a verujemo i vas, dugo vremena, evo nas ponovo. Znamo da niste navikli da NATURU čitate u ovakvom izdanju, ali nasušne potrebe objektivnog i blagovremenog informisanja svih kinologa u našoj zemlji, nametnuli su neke kompromise, tako da ovo specijalno izdanje naše i vaše revije, dakle na manjem broju strana, shvatite kao diktat vremena i potreba, a ne kao naše opredeljenje. Međutim, svi mi koji smo učestvovali u pravljenju ove mini revije, verujemo da će upravo ovo SPECIJALNO IZDANJE ostati mnogima u sećanju. Jer, kao što ste već, verovatno, i čuli: SRPSKI KINOLOŠKI USTANAK JE U TOKU!

Piše Dušan Marinović, urednik

Stranice koje slede dokumenti su o tome!

Ali, one su i - OPOMENA ZA BUDUĆNOST!

Zašto?

Promene koje su došle i u našu otadžbinu, oktobra 2000. godine, neminovno su uslovile i da se preispitaju mnoge stvari i u našoj kinologiji. Razgovor koji je pokušan 19. oktobra u kancelariji JKS-a sa dr Mohmoudom Masom Al Daghistanijem, međutim, pokazao je svu apsurdnost tog pokušaja da se sa njim i njegovim okruženjem civilizacijski i demokratski razgovara o suštinskoj reorganizaciji naše kinologije jer se za ovaj razgovor, samozvani generalni sekretar JKS-a pripremio sa tri telohranitelja i desetak svojih janjičara!!!

Sve ono što je posle toga usledilo pokazalo je i najnevernijim kinološkim Tomama, o čemu se ovde, zapravo - radi. A radi se o neshvatljivom despotizmu koji se jedino može meriti sa onim iz vremena najcrnjeg staljinizma, kada su ljudi zbog jedne jedine izražene sumnje ili reči odlazili na višegodišnje robije ili momentano - ubijani!

Serija fizičkih napada i nasrtaja na novinara ove novine i mene, tokom poslednje četiri nedelje, o čemu je pisala domaća štampa, samo su potvrdili sumnje mnogih kinologa da će čelnici naše kinologije braniti svoje funkcije i fotelje - do poslednjeg kinologa! Ali, ni mi nismo, posle svega, sedeli skrštenih ruku i stvari su počele same da se "odmotavaju'', i to - u našu korist!

Protiv osionih i nedemokratskih funkcionera JKS-a, KSRS-a, KSV-a i BKD-a, pošto je u Beogradu formiran 4. novembra ORGANIZACIONI ODBOR JUGOSLOVENSKIH KINOLOGA, čiji je jedini i osnovni cilj reorganizacija naše kinologije na evropskim principima i stvarnim pravilima F.C.I-ja, podneta je prijava Finansijskoj policiji, Službi revizije NBJ i odeljenju MUP-a za privredni kriminal, a ovih dana se završava i krivična prijava protiv naj(ne)odgovornijih ljudi iz naše kinologije! Naravno, ogromnu podršku Odbor je dobio i od naših kolega, od medija iz cele Jugoslavije pa je, konačno, otvoreno i javno progovoreno o mnogim nepravilnostima i nezakonitostima u radu kinoloških saveza Jugoslavije, Srbije i Vojvodine.

Ali, prava iznenađenja tek predstoje...

Otkriće koje se nalazi na poslednjoj strani ovog specijalnog izdanja (akt koji smo dobili od Saveznog ministarstva pravde) pokazalo je da je Jugoslovenski kinološki savez nelegalna organizacija, odnosno da ne može da radi, pa samim tim ni da izdaje rodovnike. Upravo zato, rodovnici koje držite sada u ruci, formalno-pravno (tj. po zakonu) gledano - ne važe!

I - šta sad?!

Neki odgovori ponuđeni su upravo u ovom specijalnom broju NATURE.

..........

Natura br. 22 - specijalno izdanje (decembar 2000)

Natura Online (13.3.2009)