subota, maj 30, 2020

 

DOKUMENTI

Peticija za smenu kinološkog rukovodstva i reorganizaciju JKS-a

Slažem se da je stanje naše kinologije alarmantno, kinologija je katastrofalna, a kinološki savezi ne funkcionišu u interesu kinologa. Slažem se da je sadašnje stanje krajnje neprihvatljivo jer imamo sve preduslove (znanje, literaturu, dobre kontakte u svetu, želju sveta da nas ravnopravno prihvati, povoljne klimatske faktore za uzgoj pasa, solidnu uzgojnu osnovu, dobar veterinarski i kinološki kadar...) da budemo, ako ne u vrhu evropske kinologije, onda bar ravnopravni sa ostalim zemljama.

Natura

Smatram da je navedeno stanje posledica isključivo pogrešno vođene politike Kinološkog saveza Srbije (KSS), Kinološkog saveza Vojvodine (KSV) i Jugoslovenskog kinološkog saveza (JKS), koju sprovode generalni sekretar JKS-a g. Mahmud Al Dagistani, predsednik KSS-a g. Dušan Nešić i tehnički sekretar KSV-a g. Vlada Turšić. Pomenuta gospoda se ponašaju kao da su kinološki savezi njihovo vlasništvo i da smo svi mi tu zbog njih, a ne oni zbog nas. Naime, prema njihovom mišljenju kinolozi postoje samo da bi davali pare.

Smatram da se uzroci ovakvog stanja nalaze u sledećim činjenicama:

 • Nepostojanje akata o funkcionisanju kinološkog saveza,
 • Gubitka punopravnog članstva u FCI-u i obmanjivanja članstva,
 • Protekcionističkoj politici prema pojedinim ljudima zbog lične koristi,
 • Sumnji u postojanje korupcije, s obzirom da kinološka javnost nema uvid u poslovanje JKS-a,
 • Sumnji u korišćenje funkcija za nezakonite radnje i lično bogaćenje,
 • Legalizovanje pljačke kinologa uvođenjem obaveznih radnih knjižica za pse, obavezne "literature" za polaganje sudijskog ispita, mogućnosti da pas bude višestruki nacionalni šampion...
 • Pretnji novinarima, pozivanja na bojkot i sabotažu zbog otvorenih kritika,
 • Pretnji, ucenama, kažnjavanju i podmićivanju članova zbog suprotnog mišljenja i neslaganja sa radom aktuelnog rukovodstva,
 • Pada kvaliteta pasa jer se akcenat stavlja na kvantitet, od čega korist ima samo Savez jer rodovnik košta 20-25 DM.

Na osnovu navedenog upućujem sledeći

A P E L

 • Jugoslovenska kinologija mora da bude reorganizovana, u smislu da se JKS mora formirati na bazi saveza pasminskih klubova, koji će biti učlanjeni u klubove matičnih zemalja i sprovoditi njihova uzgojna pravila i propise,
 • Vođenje selektivne kinološke politike, donošenje akata u skladu sa zahtevima FCI-a, kako bi se JKS vratio u punopravno članstvo FCI,
 • Stvoriti jaku sudijsku organizaciju, koja će vršiti selekciju sudija, na bazi znanja i stručnosti, stiteći ih ali i pozivati ih na odgovornost kada za to ima potrebe,
 • S obzirom na to da aktuelno rukovodstvo ne može da ispuni navedene zaključke jer neće, a u cilju spasavanja onoga što je ostalo od jugoslovenske kinologije neophodno je da aktuelno rukovodstvo JKS-a na čelu sa g. Mahmudom Al Dagistanijem, KSS-a na čelu sa g. Dušanom Nešićem i KSV-a sa g. Vladom Turšićem podnesu neopozive ostavke i pozovu se na odgovornost,
 • Da legalni organi, finansijska policija, služba revizije i eventualno odeljenje MUP-a za privredni kriminal, izvrše uvid u poslovanje JKS-a, KSS-a i BKD-a i pokrenu sudski postupak prema odgovornim licima u slučaju otkrivanja kriminalnih radnji u poslovanju.
 • S obzirom na to da se navedeni zaključci ne mogu realizovati sazivanjem Skupština JKS-a, KSS-a i KSV-a, podržavam formiranje prelazne uprave koja će sprovesti apel, a njene članove ovlašćujem da preduzmu sve potrebne radnje.

..........

Natura broj 22 - specijalno izdanje (decembar 2000)

Natura Online (13.3.2009)