sreda, januar 27, 2021

 

KUĆNI LJUBIMCI

Ispravljanje grešaka

ABM 110 str 56

Šta da radite ako pas, koji je na povodniku, neće da ide sa vama?... 

Piše Dušan Marinović (Agrobiznis magazin 110, april 2020)

Nemojte se obeshrabriti ako ne bude išlo glatko u početku. Što više budete izvodili, navikavali i vežbali, uz stalne i česte pohvale, to će štene pre naučiti da hoda uz vas, pritom stalno tragajući za položajem koji će mu biti najzgodniji za šetnju. 

U slučaju da pas, na trenutak, zaboravi i zastane ili pak počne da vuče, trgnite blago povodnik (ali ne okrutno!) i on će brzo ispraviti grešku. 

Kako da naučite psa da ide uz nogu kad skrećete levo ili desno? 

U početku neka vežba sa psom bude kratka i pravolinijska. To znači da ne treba da skrećete ni levo ni desno. Kasnije, kada se uverite da pas radosno ide uz vašu levu nogu vežbu možete da produžavate, a putanja sad može da bude krivudava. 

Zaokrete sa psom na povodniku, a ima ih ukupno pet (nalevo, nadesno, nalevokrug i kružni okreti nalevo i nadesno) možete da počnete da vežbate tek kada je on potpuno i praktično shvatio glasovni znak K NOZI (PORED ili HODI), odnosno kada ga sam znak trenutno vezuje uz vašu levu nogu. Kako se to radi? 

Ukoliko pas, iako rado ide uz vašu levu nogu, ponekad vuče napred, u kretanju sa njim napravite oštar zaokret ulevo. Tada će se pas sudariti sa vašim levim kolenom i to će ga zaustaviti u nameri da vuče napred. 

U tom trenutku, kada je pas zauzeo ponovo pravilno mesto (uz vašu levu nogu), radosno ga pohvalite sa BRAVO. Ali pazite: pri svakom okretu psu morate dati glasovni znak i time ga vezati za sebe. Povodnik mora da bude i dalje pridržavan kratko, a pri okretu na desno, samim vašim pokretom tela, činite određeni trzaj koji, uz glasovnu komandu, vezuje ponovo psa za vas. 

Procedura sa okretanjem nalevokrug, odnosno sa kružnim okretima nalevo i nadesno, potpuno je ista kao prethodno opisana. Ali sa njima počnite tek pošto ste prethodne vežbe potpuno utvrdili sa svojim psom. 

I još nešto: ako pas stalno nastoji da ide u stranu dok je sa vama na povodniku, primenite sledeći trik. Na terenu gde vežbate pronađite kakvo drvo ili tanak stub. Uputite se prema njemu nešto bržim hodom i prođite sasvim pored njega sa desne strane kako bi se drvo našlo između psa i vas. „Sudar” sa drvetom ili stubom treba da opameti psa da ne ide u stranu, odnosno da je najsigurnije kada je uz vašu levu nogu. 

Kako to uraditi?


Kada povodnik naiđe na stub tada uputite psu glasovnu komandu K NOZI i pričekajte malo da on shvati šta treba da uradi. Pošto shvati da je jedini izlaz iz te situacije prilaženje vašoj levoj nozi i ponovo vam priđe, glasovno ga pohvalite i pomazite. Za ispravljanje ove greške ne preporučujem tarabu ili zid jer oni mogu da zbune, pa i oneraspolože psa koji tokom cele vežbe traba da bude veseo.

(Iz digitalne knjige Dušana Marinovića "Dresura pasa - Pitanja & Odgovori")

.....

Natura Online (25.4.2020)