sreda, januar 27, 2021

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako naučiti psa da ide uz levu nogu? 

ABM 109 str 56

Naredni korak jeste da naučite svog psa da na povodniku veselo ide uz vašu levu nogu tako da desna plaćka psa bude paralelna sa vašim levim kolenom. Ovakva prisna pratnja mora biti i pri raznim brzinama hoda i pri okretima i to na potpuno labavom povodniku. Ali, tome ga nećete brzo i lako naučiti. Kako se pas uči tome?...

Piše: Dušan Marinović, Agrobiznis magazin broj 109, strana 56

Krenite sa psom kao i obično u šetnju. Stavite mu „davilucu” i zakačite na povodac koji je dug bar metar i po. Odšetajte veselo sa „pitomcem” do mesta gde mislite da vežbate ovu radnju. Kada stignete na željeno mesto pustite psa da se, desetak minuta, slobodno upozna sa terenom koji bi trebalo da bude miran i bez velike gužve jer bi to moglo da mu odvlači pažnju. 

Posle upoznavanja sa terenom i kratkog odmora, pozovite psa i prikopčajte mu povodnik. Kraj povodnika držite u desnoj i provucite kroz dlan leve ruke i postavite ga uz levu nogu. U početku, povodnik držite prilično kratko. 

Pre nego što krenete, levom rukom češkajte po glavi i pomilujte psa izgovarajući toplo njegovo ime. Time vezujete psa za sebe i on će osetiti radost što je sa vama. 

Sad, kad je pas sa vaše leve strane, krenite normalnim hodom i, pozivajući ga po imenu, izgovorite tihim ali odlučnim glasom naredbu K NOZI ili PORED ili HODI. Izaberite jednu od ovih glasovnih naredbi i potom, tokom vežbanja, pa i kasnije, koristitie isključivo samo nju. Pri vežbanju nikad ne treba vikati niti komandu izdavati psu glasno.

Vizuelni znak za ovu komandu treba da bude lagani udar levim dlanom po butini

U isto vreme ili sekund posle glasovne komande, povucite blago povodac ka vašoj levoj nozi. Dok hodate, vodite računa da su glava i grudi psa otprilike u ravni vašeg kolena. Pri vođenju psa, dok ga ovome učite, povodnik treba da bude zategnut i kratko pridržavan jer će pas težiti da vučenjem napred ili natrag izbagne ovaj „okov”. 

Ako pas požuri ili uspori, trgnite blago povodnik i izgovorite ponovo glasovnu komandu. Pohvalite ga uvek izdašno kada se ispravi i ponovo bude u prvobitnom, željenom položaju. 

Kad počnete sa vežbanjem krenite laganim korakom i uskladite ga sa koracima psa tako da on neprimetno, zapravo, dođe u stav koji vi želite. Kad god možete pomilujte psa po glavi i ponavite glasovnu komandu. 

Na početku vežba bi trebalo da traje kratko. Kako pas bude napredovao vežbu vremenski produžavajte. Ne zaboravite da posle svake uspešne sesije vežbe pohvalite psa i pustite ga da se malo odmori i istrči slobodno po terenu gde vežbate. Nađite vremena i da se poigrate sa njim. Tako mu časovi obuke neće predstavljati teret već će ih povezati sa igrom, nečim prijatnim.

Kada pas bude naučio radnju, onda možete početi sa okretima za 90 i 180 stepeni. Cilj je da vam pas ide uz nogu i kada nije na povodniku. 

.......

Natura Online (2.4.2020)