sreda, januar 27, 2021

 

KUĆNI LJUBIMCI

Komanda - pored

ABM 108 str 56

Svaki dolazak šteneta do nas za njega mora da bude veoma prijatan događaj. I - nagrađen! U suprotnom, to će za štene postati dosadno i ono će biti nezainteresovano za dolaske i naše pozive... 

Piše Dušan Marinović, Agrobiznis magazin broj 108

Pre nego što kažemo koju reč više o ovoj komandi, da se podsetimo šta treba da radimo u onim slučajevima kada štene neće da dođe do nas i ignoriše naš poziv? 

Svaki dolazak šteneta do nas za njega mora da bude veoma prijatan događaj. I - nagrađen! U suprotnom, to će za štene postati dosadno i ono će biti nezainteresovano za dolaske i naše pozive. 

Međutim, kako je dolazak psa na poziv jedna od osnovnih vežbi na ovo moramo da obratimo posebnu pažnju. Zato budimo na oprezu i analizirajmo pa, eventualno, i ispravimo svoje ponašanje tokom vežbe. Pre svega, moramo da znamo da štene treba da pozovemo samo u pogodnom trenutku. Šta to znači? 

To znači da štene treba da pozovemo onda kada njegova pažnja nije skrajnuta na igru, neku osobu, životinju ili slično. O tome treba voditi računa. Zato, da bismo mu skrenuli pažnju na sebe za vreme ove vežbe biće dovoljno da pljesnemo rukama ili napravimo neki drugi zvuk koji će biti neobičan za štene. To će ga zainteresovati pa i iznenaditi. Jer svako pa i najmanje iznenađenje pobuduće pažnju svakom živom biću. 

Iako sam već pisao da svako štenetovo prilaženje treba da bude na dobrovoljnoj osnovi (koja i jeste važna u obuci) ovo ne treba shvatiti da štenetu treba dopustiti da radi šta i kako hoće. Jer, bez određene ozbiljnosti nećemo imati uspeha u vaspitavanju psa. Zato, već od početka vežbanja budimo uporni, dosledni i strpljivi sa štenetom. I insistirajmo na uspešnosti svake, pa i ove vežbe. Uostalom, rezultati u obuci, pogotovu mladog psa - nikada ne dolaze preko noći. 

Kako da naučimo psa da ide uz levu nogu? 

Naredni korak jeste da naučimo naše štene da, na povodniku, veselo ide uz našu levu nogu. Ali tako da desna plaćka psa bude paralelna sa našim levim kolenom. Takva prisna pratnja mora biti i pri raznim brzinama hoda i pri okretima i to na potpuno labavom povodniku. 

Ali, tome ga nećemo brzo i lako naučiti. 

Kako se pas uči tome? 

O ovome opširnije čitajte u narednom broju

(Iz digitalne knjige "Dresura pasa - Pitanja & Odgovori")

......

Agrobiznis magazin broj 108, februar 2020, strana 56

Natura Online (24.2.2020)