SVE ŠTO DUGI NISU SMELI DA OBJAVE O LOVSTVU (5)

Lovačka priča

Kada čujemo nešto u šta je teško poverovati, kažemo: "Lovačka priča!" I ovo je kratka lovačka priča, ali nažalost - istinita. Zato se mnogi lovci opravdano i pitaju: Šta loše uraditi, kao preporuku za neku od funkcija u LSS"?

Piše Slavoljub Dragišić

 

Bila je skupština Lovačkog saveza 7. februara 2009. i trajala je od podneva do ponoći. Ovo zasedanje je održano jer je odluka Skupštine od 15. novembra 2008. o formiranju privremenih organa upravljanja, opstruisana. Vršilac dužnosti sekretara, čije angažovanje i autoritet je trebalo da spreče opstrukciju i omoguće funkcionisanje LSS, nagrađen je funkcijom predsednika.

Izabran je i nadzorni odbor od koga se očekuje da razreši nezakonitosti u radu prethodne uprave. Samo, na čelu odbora je čovek koji je bio u toj upravi.

Kandidat za sekretara je bio jedan od zaposlenih u LSS, sa prosečnom mesečnom platom od oko 150.000 dinara i koordinator lovne oblasti koja ga je predložila, a koji je u vreme "dešavanja" dobio kredit za stan od lovačkih para.

Jedan drugi zaposleni koordinator sa sličnom platom se nije kandidovao, ali je držao kafanu u lovačkom domu udruženja koje je "koordinirao", pa mu je pred pomenutu Skupštinu otpisan dug za neizmirene obaveze.

Lovni radnici, upoznati sa svim ovim, na jednom skupu kandidovali su temu: "Šta loše uraditi, kao preporuku za neku od funkcija u LSS"?

Ovo je kratka lovačka priča, ali nažalost - istinita.

..........

Glas javnosti (8.3.2009)

Natura Online (22.3.2009)