SVE ONO ŠTO DRUGI NISU SMELI DA OBJAVE O LOVSTVU (7)

Posejmo, da bismo lovili

Obavezu da imaju puna hranilišta sve lovačke organizacije, bar kroz izveštaje, poštuju. U praksi je drugačije. U privatnim kontaktima neiznošenje hrane je pravdano visokim snegom i lošom motivisanošću lovaca. Sankcije se izbegavaju jer će uskoro skupštine i izbori. Znajući sve to, podsećamo upravo pred skupštine na jedno dobro i u praksi provereno rešenje...

Piše Slavoljub Dragišić 

 

Sve su ređi snegovi poput ovog koji smo zimus imali i čije otapanje preti da poplavama lovce dodatno optereti.

Obavezu da imaju puna hranilišta sve lovačke organizacije, bar kroz izveštaje, poštuju. U praksi je drugačije. U privatnim kontaktima neiznošenje hrane je pravdano visokim snegom i lošom motivisanošću lovaca. Sankcije se izbegavaju jer će uskoro skupštine i izbori. Znajući sve to, podsećamo upravo pred skupštine na jedno dobro i u praksi provereno rešenje.

Malih, neobrađenih parcela je u našim selima sve više, a ukoliko se naslanjaju na neki šumarak ili vrzinu tim bolje. Meštani se u selu dobro poznaju pa nije teško obezbediti saglasnost vlasnika da nekoliko takvih parcela lovci izoru i zaseju kukuruzom. Nikakve dalje mere ne treba sprovoditi pa će biljke zbog toga biti manje napredne i urasle u travu, što je posebno dobro za divljač koja će se tu cele zime hraniti i skrivati.

Sa malo rada i ulaganja obezbediće se zimsko prihranjivanje divljači i u periodima kada je popunjavanje hranilišta otežano. Imajući u vidu nisku cenu ovakvih parcela, bilo bi dobro na skupštinama lovaca razmotriti i kupovinu istih.

Nećemo da prejudiciramo zakonska rešenja, ali videćete da to uskoro može biti značajno.

..........

Glas javnosti (22.03.2009)

Natura Online (26.3.2009)