petak, mart 05, 2021

 

DIVLJAČ

Lov jelena

jelen

O lovu jelena u lovačkim krugovima čuju se razne priče. Uglavnom, preovlađuje laičko mišljenje da je lov na jelena veoma lak zato što je velika meta ili zato što se gaji u ogradama, "toru"...  Znači, samo izađete u lovište i odmah pucate… Da li je baš tako?

Piše A. Ćeranić

Kako je materija o jelenu veoma obimna i veoma teška da se prepriča u samo jednom članku, na početku neophodno je reći sledeće: Za vrhunske trofeje jelena potrebno je čak 14 do 15 godina, a gajenje jelena u ograđenim prostorima većim od 1500 ha se izjednačava sa otvorenim prostorima – lovištima.

U lovištu se ne puca (kao što većina lovaca nažalost misli) na sve što izađe već je ovde reč o veoma složenom poslu izbora pojedinih grla za odstrel. Mogućnost greške se smanjuje dugogodišnjim praćenjem i prikupljanjem podataka o trofejnoj vrednosti i ostalim pokazateljima populacije jelena u lovištu.

Jelen se drži skoro redovno istih puteva i prelaza tako da je relativno lako odrediti mesto za čekanje. Ovo, naravno, važi za uređena lovišta u kojima vlada mir, a ne za ona u kojima se divljač uznemirava i proganja.

Po određivanju mesta za čekanje, ukoliko čekamo na zemlji, moramo paziti na smer vetra i, naravno, paziti da li je jelen predviđen za odstrel. Trofejno jake jelene, po pravilu, treba odstreliti nakon kulminacije rike odnosno parenja. Doček na rikalištima u vreme parenja, "rike", daje dobre rezultate jer se tada pored kapitalnih jelena odstreljuju i trofejno slabiji jeleni u cilju selekcije. Veoma je važno kod dočeka na zemlji odmah posle hica obeležiti mesto gde smo stajali, a zatim poći do mesta gde je stajala divljač u trenutku pucnja i ovo mesto takođe obeležiti i naznačiti smer kojim je divljač pobegla ukoliko nije pala "u vatri" odnosno takoreći u mestu.

Odmah posle prvog hica prepuniti pušku i posmatrati kako se divljač ponaša. U većini slučajeva, ako nije pogođena, divljač ostaje na mestu ili odskoči nekoliko skokova i staje, pomno posmatra odnosno sluša i njuši da bi razumela šta se događa. U takvim slučajevima pruža se mogućnost ponovnog pucanja.

Jelene čekamo:

  • na ispasištima, to su livade i šumske čistine, zatim na mestima sa puno voćkarica, zasadima krompira, repe ili kukuruza i na detliništima;
  • na rikalištima, to su šumske čistine i livade gde jeleni izlaze sa košutama za vreme parenja;
  • na kaljužištima, mestima gde se jeleni posle noćne paše veoma rado kaljužaju;
  • na prirodnim pojilištima tj. vodotocima gde divljač pije vodu.

Zabranjen je lov jelena uz veštačka pojila kao i na hranilištima i solištima.

Ocena trofeja

Prema kriterijumima CIC-a (Međunarodnog saveta za lovstvo) trofeji se ocenjuju po jedinstvenoj formuli i dodeljuju im se medalje:

  • bronzana medalja od 170,0 do 189,99 CIC poena;
  • srebrna medalja od 190,0 do 209,99 CIC poena;
  • zlatna medalja preko 210,0 CIC poena.

Svetski prvak je trofej jelena iz bugarskog lovišta "Silistri" odstreljen 1988. godine koji je ocenjen sa 273,60 CIC poena.

Iskustva iz lova na jelena pokazuju da je presudan element i pored svih obavljenih radnji u lovištu i tzv. "lovačka sreća", odnosno da lovcu pred pušku izađe odgovarajući jelen. Lov na trofejno jakog jelena (naziv "kapitalac" je pogrešan) kruna je svih lovova, vrhunac lovčevog uspeha i, naravno, lovac u stvari plaća tzv. "prst na obaraču", a to je za zlatne jelene, preko 210 CIC poena, dosta para.

 

Lov jelena prikradanjem (nemački "pirš") je najlepši i najuzbudljiviji način lova. Ovaj način lova se primenjuje najčešće u podnevnim satima, između 11 i 13 časova, jer se jeleni tada kreću po šumi.

Lov fijakerom (zaprežnim kolima) se primenjuje u pojedinim uređenim lovištima kao lep starinski način lova. Lovac sa pratiocem sedi u kolima koja se stalno kreću bez stajanja, dok su u vidokrugu divljači. Tek kada se ugleda odgovarajući jelen koji je za odstrel, lovac silazi na zaklonjeno mesto iz kola. Kola nastavljaju put i divljač ih prati pogledom, a ukoliko se čuje škripa kola pomno sluša...

Pre pucanja lovac mora da sačeka da grlo stane ukoliko se kreće ili da se odvoji od grupe.

Kako jeleni odbacuju rogovlje svake godine prikupljanjem odbačenih grana moguće je izvršiti procenu "trofejne" vrednosti svakog grla. Tokom više godina moguće je pratiti napredak trofeja pojedinih grla i izvršiti procenu kada je kulminacija trofeja i tada ga predvideti za odstrel.

...........

Glas javnosti  (1.2.2009)

Natura Online (18.3.2009)

{jcomments off}