ŠTA RADITE, BRE?

Sve će to lovci pozlatiti

Na zahtev Milana Pažina, člana Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije (LSS), doneta je odluka o prekidu osiguranja lovaca kod "Takovo osiguranja".

Pišu S. Dragišić - S. Banković

Pažin je, inače, direktor zrenjaninske filijale DDOR-a i član upravnog odbora u ostavci, koji redovno dolazi na sednice i učestvuje u odlučivanju.

"Takovo osiguranje" će tužiti LSS, lovci koji i dalje nisu osigurani, a dali su novac, tužiće LSS. Ranjeni lovci i porodice stradalih u lovu koji ne mogu da ostvare pravo na nadoknadu po osnovu osiguranja, logično je, tužiće LSS.

...........

Glas javnosti (20.12.2009)

Natura Online (23.12.2009)