KUNIĆARSTVO

Više od hobija

veliki-kunic

Pre odluke da napravite veliki i profesionalni uzgoj kunića, koji bi za vas imao i komercijalni efekat, treba bar malo da se prethodno oprobate i kao amater, odnosno da prođete kroz kratku ali vrlo važnu fazu - hobi kunićarstva

Piše Dragan Mandić, odgajivač iz Mladenovca / Foto D. Mandić

Kunićarstvo iz hobija donosi, pre svega, radost i zadovoljstvo odgajivaču jer odgaja lepa i topla, ljupka strvorenja koja ne traže i ne zahtevaju mnogo prostora. Zbog svojih bioloških osobina kunići i u takvim uslovima pružaju odgajivaču više nego što očekuje jer se brzo razmnožavaju, stasaju i rastu.

Hteo to ili ne, takav odgajivač brzo se nađe pred dilemom da li da ostane samo na tome ili da se upusti u nešto veće, dakle u masovniju proizvodnju.

Skroman, amaterski početak dobar je zbog toga što svaki pojedinac treba sam da oseti i vidi da li mu odgovara upuštanje u kunićarstvo, da li će mu ono prirasti za srce jer se, hvala Bogu, ni ovaj hobi ne može zamisliti bez ljubavi.

Međutim, nekome izvan amaterizma, na prvi pogled, sve to može izgledati kao sitan posao i "mala para" u odnosu na uzgoj i tov goveda, svinja...  Ali...

Prednost amaterskog početka je u tome što čovek brzo, kroz lično iskustvo i znanje, može vrlo objektivno, pa i lako da se odluči na ambicioznije poduhvate. Takav pristup je i jedino logičan uz dužnu napomenu da će nam tuđa iskustva i saznanja uvek biti od koristi.

Zato je dobro da se svako ko se druži sa kunićarima ili ih poznaje, pre odluke da napravi veliki uzgoj, bar malo prethodno oproba i kao amater, odnosno da prođe kroz kratku ali vrlo važnu fazu - hobi kunićarstva.

Natura broj 10 (decembar 1996)

Natura Online (25.1.2010)