KUNIĆARSTVO

Pravilan izbor kunića za priplod

novozelandski-crveni-kunic

Pri kupovini priplodnih kunića najvažnije je da potiču iz dobrog i zdravog odgoja, da odgovaraju standardu i čistoj rasi i da imaju rodovnik. Spoljašnji znaci zdravog kunića su bistre oči, živahnost, glatko i sjajno krzno, uzimaju li ili odbijaju hranu i vodu. Oči moraju biti bistre i sjajne, bez iscedka, a kapci da nisu natečeni i zalepljeni...

Piše Dragan Mandić, odgajivač kunića iz Mladenovca / Foto: D. Mandić

Osnova svakog odgoja kunića su dobra priplodna grla, mužjaci i ženke. Najbolje je kupiti što bolja priplodna grla kunića i uz veću cenu koštanja, a od njih ostavljati potomstvo to jest mlade kuniće za dalji priplod. Često se dešava da jeftino kupljeni priplodni kunići, na pijacama i od neproverenih odgajivača, postaju i suviše skupi. Tako nabavljena priplodna grla za početnike predstavljaju veliki problem; nekvalitetna grla pored slabih osobina kočenja, teško se privikavaju na nove uslove gajenja, nege, smeštajai ishrane pa su i gubici veliki.

Početnicima preporučujem da posete više uzornih odgajivača, jer će se tu upoznati sa načinom i uslovima odgoja, opštim izgledom kunića, a za tu svrhu mogu poslužiti i izložbe. Prema tome, treba nabavljati grla od registrovanih odgajivača i od onih koji sprovode mere selekcije i vode rodovnike.

Zdravlje je najvažniji uslov za normalan razvoj i reprodukciju kunića, pa zbog toga pri izboru priplodnih grla treba obratiti pažnju na to. Kada se ocenjuje da li je kunić zdrav ili nije treba pogledati svaku životinju posebno i njene pojedine delove tela.

Spoljašnji znaci zdravog kunića su bistre oči, živahnost, glatko i sjajno krzno, uzimaju li ili odbijaju hranu i vodu. Oči moraju biti bistre i sjajne, bez iscedka, a kapci da nisu natečeni i zalepljeni.

Nos treba da je suv a ne vlažan, dlake oko nosa da nisu slepljene, bez oteklina, šmrkanja i kijanja. Uši moraju biti uspravne bez ogrebotina i krasta. Zubi su normalne dužine i pravilno izrasli.

Krzno kunića treba da je glatko i sjajno, a kada se rukom povuče prema glavi samo treba da se vrati i odmah izravna. Ono treba da je gusto i bez mesta gde opada dlaka. Prsa treba da su široka. Polni organi ne smeju imati crvenilo, otekline, ozlede i gnojna mesta.

Noge treba da su normalnog položaja i bez povreda, donji delovi zadnjih nogu moraju biti obrasli dlakom i bez rana.

Što se tiče starosti kunića za priplod, postoje različita mišljenja. Neki preporučuju kupovinu kunića starosti od tri do četiri meseca da bi se budući odgajivači upoznali sa njima i naučili da postupaju sa životinjama.

Dakle, pri kupovini priplodnih kunića najvažnije je da potiču iz dobrog i zdravog odgoja i da odgovaraju standardu i čistoj rasi. Takvi kunići moraju imati rodovnik koji bi trebalo da je dovoljna garancija da je kunić čiste rase.

Natura broj 9 (oktobar 1996)

Natura Online (13.11.2009)