AKUPUNKTURA

Medicina ravnoteže i sklada

Akupunktura kao metod lečenja star je nekoliko hiljada godina, ali po svemu sudeći, to je i medicina za 21. vek – kaže dr med. Dobrivoje B. Olćan, neuropsihijatar i akupunkturolog koji je posle završene Međunarodne škole za tradicionalnu medicinu i akupunkturu u Beogradu svoje usavršavanje nastavio i potvrdio u Pekingu

Piše Marija Vuksanović

Prema podacima iz prošle godine, u Srbiji je registrovano oko 2.500 privatnih ordinacija zdravstvene delatnosti. Sve su one, u većoj ili manjoj meri, imale posla, što govori o sve većoj spremnosti pacijenta, čak i u ova siromašna vremena, da plate za oporavak svog zdravlja. Privatne ordinacije se otvaraju i dalje, a u Pančevu je još 1992. godine dr med. Dobrivoje B. Olćan, neuropsihijatar i akupunkturolog, inače dugogodišnji načelnik Odeljenja zatvorenog tipa u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Kovinu, otvorio Savetovalište za mentalno zdravlje i ordinaciju za neuropsihijatriju i akupunkturologiju.

- Moje interesovanje za akupunkturu počelo je još pre deset godina. Počeo sam da proučavam akupunkturu pre sedam godina u Međunarodnoj školi za tradicionalnu kinesku medicinu i akupunkturu, koja je osnovana u Beogradu, pod pokroviteljstvom Evropskog centra za mir i razvoj, u saradnji sa Univerzitetom za mir i našim zavodom za zdravstvenu zaštitu. Direktor te beogradske škole je bio akademik dr Antonije Škokljev. To je zvanično priznata škola u svetu, a svoje usavršavanje potvrdio sam u Pekingu. Inače, akupunktura je 1979. godine prihvaćena od strane Svetske zdravstvene organizacije kao samostalna i efikasna metoda lečenja – kaže dr Olćan. 

akupunktura1

Šta je akupunktura, kako i koje bolesti leči i kakvi se rezultati postižu tim iglicama – najčešća su pitanja koja postavljaju oni koji se nikada nisu podvrgavali tom metodu lečenja, starom nekoliko hiljada godina.

- Najviše je onih koji se podvrgavaju akupunkturi, zato što su videli nekog poznanika izlečenog tom terapijom ili su čuli za uspešno rešen zdravstveni problem. Neke bolesnike upućuje na akupunkturu njihov lekar, često onda kada je naša medicina nemoćna da olakša tegobe pacijenta, a poznato je da su iglice već pomogle drugom takvom bolesniku.

Ta drevna medicina je kompleksna i omogućava da se precizno shvate znaci bolesti i pristupi efikasnom lečenju. To je medicina ravnoteže i sklada. Ona podrazumeva korišćenje posebno odabranih tačaka i tanušnih igala od čelika, a u cilju da se kod bolesnika povrati poremećena ravnoteža, kako fizička, tako i psihička. To stavljanje igala, koje treba ponovo da uspostave izvesnu vrstu cirkulacije energije u telu, obavlja se u funkciji dijagnoze bolesti, a u skladu sa koncepcijama kineske–tradicionalne medicine.

- Akupunkturolog, zabada iglice na određene tačke na telu (ima ih 670), ali tek pošto je postavio dijagnozu i podrobno izvršio anamnezu. Razumljivo je da taj medicinski terapijski model mogu primenjivati isključivo lekari i stomatolozi, edukovani u školi za akupunkturu i tradicionalnu medicinu - kaže akupunkturolog iz Pančeva.

akupunktura-pasa-2

Po Kinezima, sve tačke kanalima spaja ČI, dakle, energija i upravo te tačke se bockaju specijalnim iglama.

- U stvari, stimulacijom tih tačaka, tj. površinskih receptora dubinskih tkiva, pomoću masaže, igala, elektroaparata, magneta, lasera i drugog, aktivira se centralni i vegetativni nervni sistem. Ne dolazi odmah do izlečenja, već do prestanka bola, širenja krvnih sudova. Ukupno je 14 ovakvih terapeutskih efekata akupunkture i oni se primenjuju u lečenju neuralgije, glavobolja, oboljenja srca i krvnih sudova, cerebalnih smetnji, krvotoka nogu i ruku. Najzad, dejstvo je imunološko, saniraju se i alergijska oboljenja, poput astme. Akupunktura je, jednom rečju, prirodni način lečenja, jer se u organizam ne unose nikakve supstance, pa stoga nema nuzpojava, ni kontraefekata - tvrdi lekar.

Ne može se reći da je akupunktura skupa, jer su sredstva za njeno sprovođenje ekonomična, a dobri rezultati se uglavnom brzo pokazuju. Njena efikasnost omogućuje da se izbegnu mnoga ispitivanja, terapije i lekovi, što sve prilično košta, bilo da je reč o bolesti u začetku, u punom jeku ili o prevenciji.

Naš sagovornik, dr Olćan, ističe da privatno i državno zdravstvo moraju biti kooperativni unutar istog sistema, jer samo to garantuje vrhunsku pomoć bolesniku.

- Kao i svuda u svetu, državno i privatno zdravstvo ne vidim kao sistem konfrontacije, već kao sistem kooperacije. Samo zdrava konkurencija koja bi se postigla uključujući privatne prakse u sistemu osiguranja, značila bi napredak. Zašto ne pružiti pacijentu mogućnost da se opredeli za uslugu višeg nivoa i standarda, kakvu privatne zdravstvene ustanove uglavnom nude.

Po rečima akademika dr Antonija Škokljeva, akupunktura je nauka koja spaja filosofiju i fiziologiju i koja je namenjena 21. veku. Činjenica je da je potrebna čoveku i okrenuta budućnost.

I ne samo čoveku, isto tako ima široku primenu u kinologiji. Naravno, kod nas u veterini, pa i u kinologiji, akupunktura je još uvek na nivou prikaza. Međutim, kako smo saznali, uveliko se radi na formiranju udruženja akupunkturologa veterinara naše zemlje pošto takva udruženja već postoje u Americi i Evropi. Ali, o primeni akupunkture u veterini čitajte u narednom broju našeg lista.

Natura broj 10 (decembar 1996)

Natura Online (8.2.2010)