utorak, jun 02, 2020

 

VELIKE KINOLOŠKE AFERE I SKANDALI: MAHMUDGEJT

Na kraju početka

oo jk sajam 01

Afera koja je izbila pre nekoliko meseci, kada je otkriveno da je dotadašnji JKS predvođen Mohmoudom Masom Al Daghistanijem radio devet godina nezakonito, ovih dana ulazi u svoje finale. Osim što je krajem prošle godine uredno registrovan novi JKS, ovih dana je protiv dojučerašnjih kinoloških lidera i moćnika podneta i krivična prijava u kojoj se oni terete za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje javnih isprava.

Ekipa Nature

Na poslednjoj beogradskoj međunarodnoj izložbi pasa svih rasa, 25. novembra prošle godine, kao što to većina već zna, pojavilo se specijalno izdanje "Nature". A na naslovnoj strani tog "mini izdanja'" našli su se naslovi: DAGHISTANIJEV KRAJ, KAKO JE POČEO PRVI SRPSKI KINOLOŠKI USTANAK, MAHMUDGEJT ZAKUCAO I NA NJIHOVA VRATA i naravno, poziv na BOJKOT SVIH KINOLOŠKIH MANIFESTACIJA DOK SU ONI NA VLASTI.

Kao što smo i očekivali, usledio je odmah - napad.

Na grupu aktivista iz Organizacionog odbora jugoslovenskih kinologa (OOJK), koji su delili novine ispred sajamske hale u kojoj je održavana izložba, nasrnula su četvorica momaka iz Daghistanijevog obezbeđenja (imali su na reverima kartice) i tom prilikom, koristeći fizičku silu, oduzeli oko dva i po svežnja "Nature" (oko 500 komada).

Na svu sreću, do fizičkog obračuna, odnosno tuče, tada nije došlo iako je kvazi obezbeđenje, a naročito neki pojedinci među njima, upravo želelo da se to dogodi pogotovu kad se zna da je tzv. generalni sekretar samozvanog Jugoslovenskog kinoloskog saveza (JKS), ljude iz Organizacionog odbora u novinama nazivao više puta "izgrednicima" i "incidentnim osobama". Naime, tom gospodinu bila je potrebna "potvrda" za tako nešto iako je svima jasno da te kvalifikacije ne samo da nisu tačne već i da predstavljaju smišljenju klevetu čoveka koji već deceniju i po "vedri i oblači" našom kinologijom.

STVAR ZA RIPLIJA

Pošto je tog 25. novembra kinološki narod posredstvom naše novine obavešten da tzv. Jugoslovenski kinološki savez, u ulici Alekse Nenadovica 19-23 u Beogradu, nije registrovan (o čemu svedoči akt Saveznog ministarstva pravde 3/1 broj 12/2-2000-11 od 26. oktobra 2000, a koji je potpisao zamenik ministra g. Borivoj Janković i čiji smo faksimil štampali na poslednjoj stranici naše novine), usledio je - šok.

Telefon u redakciji je počeo da zvoni i mnogi su nas pitali, naravno zapanjeni, kako je bilo uopšte moguće da čelni ljudi JKS-a toliko godina rade mimo zakona, ali i podržali naše napore da istrajemo do kraja, odnosno da ne podlegnemo pritiscima. U tom trenutku ljudima iz OOJK-a postalo je jasno, a pogotovu posle fizičkog napada na Sajmu, da će tek uslediti svakojaki napadi i podmetanja onih koji su uhvaćeni na nedelu i kojima se zatresla fotelja.

Zbog toga, tog istog dana, po završetku izložbe, donešena je demokratska odluka da se pristupi osnivanju i registraciji nacionalne kinološke asocijacije.

Svesni da NAŠA ORGANIZACIJA postoji još od 1925. godine, te da je zbog, u najmanju ruku, krajnje arogantnog i nemarnog odnosa M. A. Daghistanija i njegovih ljudi prema svemu onome što su generacije naših prethodnika stvarale i došlo do faktičkog bezvlašća, tj. do pravnog nepostojanja Organizacije, članovi OOJK-a su odlučili tada da, ma kako to čudno na prvi pogled izgledalo, osnuju i naravno - registruju Jugoslovenski kinološki savez.

Jer, kako je činjenično utvrđeno, sa raspadom naše prethodne države, SFRJ, 1991. godine, došlo je i do raspada i nestanka naše savezne kinološke asocijacije. U stvari, govore činjenice, iz ondašnjeg "socijalističkog" JKS-a, sticajem poznatih ratnih i drugih okolnosti, te 1991. godine, iz njega su istupili Kinološki savez Slovenije, Kinološki savez Hrvatske..., tako da su, na sadašnjoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, ostali samo Kinološki savez Srbije i Kinološki savez Vojvodine, a koji, ni tada, kao ni sada, nisu mogli biti, ni teoretski ni praktično - Jugoslovenski kinološki savez!

Drugim rečima, pošto je istraživaćki tim OOJK-a celu tu ujdurmu sa JKS-om najpre razotkrio, a potom, slažući kamenčić po kamenčić tog mozaika, i rekonstruisao celu priču, došlo se do neverovatnih podataka u koje, ruku na srce, ni ljudi iz Odbora, u početku, nisu mogli da veruju.

O čemu je reč?

KAKO SU OKUPIRALI JKS?

Preuzimajući samoinicijativno ili po nečijem nalogu ruševinu koja se 1991. godine još zvala JKS, grupa ljudi je, iza zatvorenih vrata i pravnog pokriča, preuzela pečat, žiro-račun, znak, prostorije i druge atribute dotadašnjeg legalnog JKS-a koji su do tada sačinjavali, uz KSS, još i KS Slovenije, KS Hrvatske...

Dakle, smatrajući da za to nema potrebe (?!), a pogotovu što je i sam "statut" tog JKS-a bio prava paradigma ljudi koji su ga i napravili i što takav "statut" nigde ne bi, prema rečima pravnika, prošao kod nadležnih državnih organa zbog određenih članova koji su u suprotnosti sa zakonom (o čemu ćemo podrobnije pisati u nekom od narednih brojeva), ljudi koji su se, sa raspadom SFRJ, našli tu gde jesu, celu stvar stavili su vrlo brzo ad acta, odnosno, uspeli su da veoma lako okupiraju NAŠ JKS.

Grupa ljudi, na čijem je čelu i tada bio Mohmoud Mas Al Daghistani, međutim, ne registruje kod za to nadležnog državnog organa ne samo "novi" već ni onaj "stari" JKS kako je to, vrlo jasno, nalagao Zakon iz 1990. godine, dakle onaj koji je donesen još u vreme kada je postojao prethodni JKS iz vremena SFRJ.

Nikola Sjekloća kao predsednik i M. A. Daghistani, kao generalni sekretar te nepostojeće asocijacije, tako su PUNIH DEVET GODINA NELEGALNO I BEZ REGISTRACIJE radili pod firmom JKS-a iako ta nacionalna kinološka organizacija nije, de iure postojala! Da paradoks bude veći, a što niko od konsultovanih pravnika može uopšte i da pojmi, i u takvom nelegalnom svojstvu, oni su sve vreme IZDAVALI ZVANIČNE DOKUMENTE (rodovnike i druge akte) pod firmom JKS-a. Uz to, a za vreme suspenzije JKS-a od strane Međunarodne kinološke federacije - FCI (zbog NEIZMIRENIH DUGOVA, A NE IZ POLITIČKIH RAZLOGA I EMBARGA, kako je to javno izjavljivao M. A. Daghistani, o čemu postoje pisani dokazi!), tokom više od tri godine, gore pomenute osobe su štampale i izdavale rodovnike sa znakom FCI pod firmom "PUNOPRAVNOG ČLANA" te renomirane kinološke asocijacije iako to - nije bilo tačno!

Osim što su takvim svojim postupcima obmanuli i oštetili domaće vlasnike rasnih pasa, samozvani funkcioneri JKS-a su time oštetili i FCI koji nije ni mogao da zna šta se, zapravo, sve radi u SR Jugoslaviji, odnosno da pomenute osobe, za taj posao, nisu bile niti ovlašćene niti nadležne.

U SOPSTVENOJ MREŽI NEISTINA

Ovakvim svojim delovanjem, a što je utvrđeno prostim uvidom u Registar koji se vodi kod Ministaratva pravde SRJ, pomenuti su radili bez odobrenja naše države što znači, kako je to rastumačio zamenik ministra Borivoj Janković, da ta "organizacija nema pravo da deluje pre upisa u registar i upisom u registar stiče svojstvo pravnog lica". I još: Organizacija koja otpočne sa radom pre upisa u Registar čini prekršaj iz člana 22. stav 1. tačka 4 istog zakona".

oo jk sajam 02      oo jk sajam 03

U međuvremenu, pripreme za osnivanje i registraciju pravog JKS-a bile su u toku. Naime, pošto su osnovani, a potom i uredno registrovani u Saveznom ministarstvu pravde, tri nacionalna pasminska kluba donela su odluku o udruživanju i formiranju Saveza.

Na Svetog Nikolu, odnosno 19.12.2000. g. tako je uredno i po Zakonu registrovan u Saveznom ministarstvu pravde JUGOSLOVENSKI KINOLOŠKI SAVEZ (JKS) sa sedištem u Beogradu, a čiji su osnivači bila tri jugoslovenska pasminska kluba. Na svojoj prvoj redovnoj skupštini, predstavnici klubova-osnivača doneli su odluku, ni malo slučajno, da krsna slava NAŠEG SAVEZA bude, naravno - SVETI NIKOLA.

Pritisnut brojnim pitanjima, Daghistani je, u međuvremenu, uporno ponavljao da ljudi iz OOJK lažu, da je on uredno registrovan u MUP-u i da, navodno, nije tačno da (njegov) JKS radi nezakonito.

Šta se tačno događalo tih decembarskih dana u kancelarijama u Alekse Nenadovica 19, nije pouzdano utvđeno, kao ni ono što je rešavano u najužem krugu, iza zatvorenih vrata. Prema tvrđenjima očevidaca, koji su tih dana bili u "savezu" u kancelarijama u Alekse Nenadovica su, kao Daghistanijevo obezbeđenje, bila stalno trojica, a prema drugim tvrđenjima, jedno vreme, i petorica ljudi iz nekakvog profesionalnog obezbeđenja. Od koga su ti naoružani ljudi branili "volontera" Daghistanija ostalo je potpuno nejasno, kao i to od kojih sredstava je plaćeno brojno obezbeđenje.

Međutim, trebalo je nekako, pričaju upućeni, da Daghistani, posle devet godina, REGISTRUJE JKS, a da ne ispadne smešan u očima kolega i članstva, pogotovu što se u kinološkoj javnosti već saznalo da je, od tri nacionalna pasminska kluba, već registrovan JKS i to - 19.12.2000. godine!

REGISTRACIJA PREKO KUMA - ADVOKATA

Nekako tih dana, na nekoj svojoj tajnoj skupštini, za koju ne znaju da se održala ni najbliži saradnici pomenutih osoba, generalni sekretar nepostojećeg JKS-a, odnosno M. A. Daghistani, donosi odluku (datum na dokumentu je 22. 12. 2000) i svojim potpisom i pečatom JKS-a "ovlašćuje g. Dušić Branka, advokata iz Novog Sada, da u ime JKS-a, završi administrativne poslove UPISA U REGISTAR kod Saveznog ministarstva pravde".

Za one koji to ne znaju, pomenuti advokat iz Novog Sada je, sa svojom suprugom Radmilom, takođe advokatom, inače u kumovskoj vezi sa Dušanom Nešićem, predsednikom KSS-a, pa zlonamerni zato i tvrde da je pomenuti advokatski bračni par sa svojim basetima, zato i osvajao sva moguća prva mesta na kinološkim izložbama. No, vratimo se sa priča na argumente.

Pomenuti dokument koji je potpisao i overio još i pečatom Daghistani, dakle, potvrđuje da se ovde ne radi ni o kakvoj "doregistraciji", kako je on to potom javno tvrdio, već o UPISU U REGISTAR što znači da je ovde reč, a što potvrđuju i drugi dokumenti priloženi za registraciju, o klasičnom - OSNIVANJU i REGISTRACIJI ORGANIZACIJE.

To znači i da, ma koliko se on sada upinjao da dokaže svoj "legitimitet" i "kontinuitet", M. A. Dagistani je ovim činom sam sebe na jasan način demantovao i time potvrdio da je sve ono što je OOJK javno govorio bila - SUŠTA ISTINA!

Uz pomenuto, on je, kako je vreme prolazilo, upadao i u sve veće greške i kontradiktornosti. Kao prvo, Daghistanijev "savez" se 17 dana nakon naše uredne registracije JKS-a kod Saveznog ministarstva pravde, na volšeban način, uz pomoć, najverovatnije, izmanipulisanog saveznog ministra pravde Momčila Grubača, registruje tek 05. januara 2001. čime je, praktično, pokazao i najnevernijima da prethodno nije bio registrovan ali i da ovde, definitivno, nije reč ni o kakavoj "doregistraciji".

Na stranu činjenica što je cenjeni profesor i ministar M. Grubač takođe iz Novog Sada, za našu istraživačku ekipu, a i druge koji su saznali za to, ostalo je nepoznato kako je bilo moguće da se tog famoznog dana, dakle 05.01.2001, održi i osnivačka skupština, i "odradi" sva dokumentacija, zatim sve to odnese u Palatu federacije i, opet istog dana - registruje Daghistanijev JKS i čak, o čemu svedoči potpis advokata B. Dušića na dokumentu - PODIGNE REŠENJE O REGISTRACIJI?!!!

Ali, u celom ovom zamešateljstvu postavlja se vrlo važno pitanje: Zašto Daghistani i Sjekloća nisu ranije registrovali JKS kada se vrlo dobro zna da je "Natura", još 25. novembra 2000, obajavila pomenuti akt Ministarstva pravde od 26. oktobra 2000. u kome jasno piše da JKS – NE POSTOJI!?

KRUNSKI DOKAZI

Razlog je jednostavan: Kinološki savez Crne Gore, kao konstitutivna članica JKS-a (kako piše i u pomenutom "statutu" nepostojećeg JKS-a), jednostavno - nije postojao!!!

O tome nedvosmisleno svedoči dokument crnogorskog Ministarstva pravde broj 02-7091/00 od 27.12.2000, a koji je potpisao pomoćnik crnogorskog ministra pravde g. Branislav Radulović. Naime, tek tada je, dakle, ponavljamo 27.12.2000. (!) registrovan Kinološki savez Crne Gore, što znači da Daghistanijev i Sjekloćin "JKS", ni po tom osnovu, nije mogao pravno da postoji i funkcioniše!

Očgledno, reč je o nepobitnom i fatalnom dokazu ne samo protiv Daghistanija već i protiv Nikole Sjekloće koji je, opet, prilikom te registracije, istovremeno bio (a što je nedopustivo!) i predsedavajući crnogorske kinološke skupštine i predsednik Upravnog odbora KS Crne Gore i lice koje je samo sebe ovlastilo da zastupa crnogorski savez i, konačno, lice koje je i potpisalo "akt o ujedinjenju"!!!

Nikola Sjekloća, očigledno, verujući u ono što mu je, najverovatnije, rekao Daghistani "da će sigurno proći", na toj svojoj "skupštini" (za koju se ne zna gde je i kada uopšte održana, bar prema dokumentaciji koju smo pomno proučili!) sam sebe je, dakle, pismeno ovlastio da predstavlja crnogorski kinološki savez prilikom registracije privatnog Dagistanijevog JKS-a čiji je, inače, kako je Sjekloća bio ubeđen, bio do tada "predsjednik", pa se, između ostalih smešnih stvari pronađenih u toj dokumentaciji, čovek tako i potpisao, dakle, kao "predsednik JKS-a" (koji je, inače, tek trebalo osnovati!).

Što je sigurno - sigurno je! I – "ubedljivije"! No, ni to nije sve!

Posto je M. A. Daghistani više puta javno izjavio, tokom ovih meseci od kad traje "Mahmudgejt", u svojoj reviji "Zov", koju vodi g. Milan Jovanović i u svojoj TV emisiji koju vodi g. Jovan Pavliček, "da je njegov JKS uredno registrovan u SUP-u" (doduše, daleke 1967. g. što znači da bi u sastavu i današnjeg JKS-a trebalo da svoje "delegate" imaju i Slovenci i Hrvati - prim. aut), postavlja se sada i pitanje: Zašto se onda 05.01.2001. g. "duplo” registrovao"? Odnosno, pitaju mnogi, ko je to "osnovao" Daghistanijev JKS?

PRIVATAN SAVEZ PETORICE

Legalnim uvidom u dokumentaciju Daghistanijeve registracije nepobitno je utvrđeno da su Mohmoud Mas Al Daghistani, Nikola Sjekloća, Dušan Nešić, Fero Jonaš i Vladimir Turšić, dakle samo njih petorica (!), na svojim (tajnim) skupštinama (pošto se ne zna ko je osim njih na njima prisustvovao), doneli odluku da se - ujedine u JKS (?!).

Na osnovu priložene dokumentacije ne može se pouzdano utvrditi ni kada su, recimo, održane skupštine Kinološkog saveza Crne Gore i Srbije a, kako smo saznali, ni najbliži njihovi saradnici, ne znaju da se tih dana održao bilo kakav sastanak, a kamoli skupština nekog od pomenutih saveza (!?).

Očigledno, bilo je potrebno što pre registrovati privatni Dagistanijev JKS pa su, u toj žurbi, pomenuti "kinolozi" zaboravili da M. A. Daghistani ne može biti (doživotni ?!) generalni sekretar organizacije koju je tek trebalo osnovati i registrovati! U žurbi se zaboravilo i da N. Sjekloća ne može takođe biti predsednik nečega što ne postoji, mada to tim ljudima nije nšta smetalo. Tako se, na primer, na aktu "osnivačke skupštine" Dagistanijevog JKS-a, osim potpisa pomenute petorice, nalazi, za svaki slučaj, i pečat JKS-a, organizacije koju je, obratite sad pažnju, tek trebalo osnovati (?!).

Međutim, naprasna "ažurnost" pomenute petorke, koja je punih devet godina radila nelegalno i koja od zgrtanja silnih para nije stigla ni da se registruje, prevazišla je "predusretljivost" samog ministra M. Grubača. Jer, kako je naša tročlana delegacija činjenično utvdila u Saveznom ministarstvu pravde, a na osnovu uvida u dokumentaciju koja je priložena za regisitraciju Dagistanijevog "saveza", tog istog dana, dakle 05.01.2001. - sve je ekspresno urađeno i to PO NAREĐENJU samog ministra pravde uprkos nedvosmislenim upozorenjima njegovih najbližih saradnika da se to ne može i da je to PROTIVZAKONITO!

Jer, kako to izričito i nedvosmisleno propisuje Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije u svom članu 6: "naziv i druge javne oznake organizacije moraju se jasno razlikovati od naziva i drugih javnih oznakla drugih organizacija koje su upisane ili uredno prijavljene za upis u registar kod nadležnog organa".

Bilo kako bilo, pomenuti novosadski advokat, tog istog dana, potpisao je i podigao rešenje i, navodno, "završio posao". Da li?!

Kao nepobitan dokaz o nemogućem registrovanju Dagistanijevog "saveza" ostao je u tim fasciklama i podatak da je taj nazovi JKS zasnovan još uvek na samoupravnim sporazumima i još nekim pravnim nebulozama koje, izvinjavamo se našim četvoronožnim ljubimcima što ćemo reći: ni pas s' maslom ne bi pojeo!

Uglavnom, sav srećan što je napokon "registrovao" svoj JKS i što će i dalje moći da radi to što je i do sada radio, Al Daghistani u prvom narednom broju revije "Zov", i to na oglasnim stranicama (da slučajno, nedaj Bože, neko ne bi mogao da demantuje apsurdnost te regsitracije - prim. aut.) štampa akt o registraciji svog privatnog saveza čime, naravno, okreće protiv sebe i svoje ljude koji naprosto nisu mogli da veruju da NAŠ JKS nije pravno postojao punih devet godina, a što je pomenuta registracija samo potvrdila!

I - šta sad? U Jugoslaviji postoje sada, navodno, dva nacionalna kinološka saveza, i gle, kakve li "slučajnosti", oba imaju isti naziv! Dakle, koji je onaj pravi?

..........

Promet od 1,5 milion maraka

Prema podacima koji su dostupni, a koji su javno objavljeni od strane prethodnog saveza, ali i na osnovu onih koji su najstrože čuvani od očiju javnosti, u kase JKS-a, KSS-a, KSCG-a, KSV-a, KSKIM-a i BKD-a, po raznim osnovama, godišnjie se slivalo, preračunato u stranu valutu, između milion i milion i po maraka. Ako se odbiju troškovi poslovanja pomenutih kinoloških saveza, a koji na osnovu realnih procena i računica ne bi smeli da premaše par stotina hiljada maraka, za sve članove i kinologe ostala je, tokom minule decenije, velika nepoznanica gde je završavao ostatak novca, pogotovu kada se zna da u jugoslovensku kinologiju godinama nije uložen ni jedan dinar.

...........

ŠTA KAŽE ZAKON?

Zakon je po ovom pitanju krajnje određen i po njemu prvenstvo ima prvoregistrovana organizacija što znači da će drugoregistrovani JKS, koga predvode N. Sjekloća i M. A. Dagistani MORATI DA BUDE IZBRISAN iz Registra.

U tom cilju naša delegacija razgovarala je još 16.01.2001. g. sa saveznim ministrom pravde profesorom Momčilom Grubačem kada mu je i skrenuta pažnja na ovaj slučaj.

Nažalost, i pored pisanih dokaza, činjenica i dokumenata koji su ministru tog dana predočeni i koji su nepobitni, iz nama nepoznatih razloga, ministar se, i posle pola sata razgovora, oglušio o Zakon i argumente, pa smo tog istog dana podneli pismeni Zahtev za zaštitu zakonitosti saveznom premijeru g. Zoranu Žižiću koga smo upoznali sa nezakonitim radom pomenutog ministra i zbog kojeg smo prinuđeni da, u borbi za prava našeg članstva, primenimo sve zakonske, vaninstitucionalne i medijske oblike borbe, a do okončanja te pravno nelogične situacije koju je upravo savezni ministar pravde i proizveo neregularno registrujući, pod istim nazivom, i drugi, odnosno Daghistanijev JKS. Uostalom, u zvaničnom dopisu, tj. Zahtevu za brisanje iz registra druge organizacije, a koji je JKS uputio, 09. 01. 2001. ministru Grubaču stoji:

"Zahtev se podnosi iz razloga što je registracijom dve organizacije istog imena Vaše Ministarstvo postupilo suprotno od člana 6. stav 3. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list broj 42/90).

Istovremeno, Vaše Ministarstvo je registrovalo organizaciju koja je u više navrata prekršila Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list broj 42/90), i to član 11. stavove 3 i 5, član 12, član 15. stav 1 i član 25. Koliko smo obavešteni, Vašem Ministarstvu je prezentirana dokumentacija koja to potvrđuje i to od strane osnivača.

Nije nam jasno zašto Vaše Ministarstvo, umesto da pokrene postupak za preduzimanje kaznenih odredbi protiv onih koji gotovo deceniju deluju mimo Zakona, a na šta Vas i Zakon obavezuje, deluje, u ovom slučaju, suprotno Zakonu i registruje istu, iako je, organizacija istog imena i delatnosti već registrovana.

Uzdamo se u Vašu etiku, profesionalnost i poštovanje zakonitosti rada, odnosno da nećete dozvoliti da se naša organizacija, Jugoslovenski kinološki savez (JKS), uredno registrovana 19.12.2000. godine, izbriše iz Registra ukoliko ne promeni ime. Naime, ovaj usmeni zahtev izneo je g. Zvonimir Tomović, Vaš pomoćnik u razgovoru sa predsednikom Upravnog odbora Jugoslovenskog kinološkog saveza 05.01.2000. g, a našta, po Zakonu, nemate pravo. Podsećamo Vas da je Jugoslovenski kinološki savez (JKS) registrovan tek pošto je od Vašeg Ministarstva dobijena pismena potvrda da takva organizacija u SRJ ne postoji, dopisom 3/1 Broj 12/2-2000-11 od 26.10.2000. godine, a što je i objavljeno kao senzacija u mnogim domaćim sredstvima informisanja, pošto je medijima odavno poznato o kakvim se osobama i "kinolozima" u toj fantomskoj organizaciji radi.

resenje o registraciji naseg jks a

Dakle, nadamo se da ćete postupiti po našem zahtevu i ODMAH IZBRISATI iz registra Jugoslovenski kinološki savez, sa sedištem u ulici Alekse Nenadovića broj 19 do 23, registrovan Rešenjem broj 33/1-13/2-200107 od 05. januara 2001. i o tome nas odmah pismeno obavestiti.

Ukoliko ne postupite po Zakonu, bićemo prinuđeni da u cilju zaštite prava naših članova i naše organizacije preduzmemo sva raspoloživa zakonska sredstva kao i vaninistitucionalne oblike pritiska. O nezakonitosti u radu Vašeg Ministarstva obavestićemo cirkularno i putem konferencija za štampu novinske agencije, radio i TV stanice i štampu i preko medija i istaknutih ljudi našeg društvenog i političkog života, među kojima je takođe mnogo naših kinologa, zatražiti, ukoliko ne sprovedete pravdu, i Vašu momentalnu ostavku na funkciju ministra, jer je posredi ili veliko nepoznavanje Zakona ove zemlje ili namerna i smišljena manipulacija. S obzirom na to da je i slepcu vidljivo da ste Vašim aktom broj 33/1-13/2-2001/07 od 05. januara 2001. g. dezavuisali i na arogantan način ignorisali legitimna nastojanja iskrenih kinologa da se organizuju po Zakonu i na evropskim kinološkim i demokratskim principima i konačno stanu na put diktatorskom i, kako se osnovano sumnja, kriminalnom rukovodstvu Jugoslovenskog kinološkog saveza Beograd, skloni smo da verujemo da je na pomolu skandal sa nesagledivim posledicama, a o čemu ćemo odmah obavestiti meritorne domaće i evropske organizacije i institucije" - kaže se u pomenutom Zahtevu legitimnog JKS-a.

...........

Kuća na Dedinju

Prema informacijama do kojih smo došli Mohmoud Mas Al Daghistani je pre dve godine kupio deo lepe kuće na Dedinju, u ulici Vajara Djoke Jovanovica 8. Kako obavešteni tvrde, deo kuće je kupljen od poznatog violiniste g. Jovana Kulundžije i za nju je Daghistani platio, kako se pretpostavlja, između 300.000 i 400.000 DM. S obzirom na to da je M. A. Daghistani zaposlen kao lekar opšte prakse u Hitnoj pomoći u Batajnici, te da svoje brojne kinološke funkcije obavlja, kako sam tvrdi, volonterski, postavlja se pitanje otkuda lekaru opšte prakse, sa platom od nekoliko hiljada dinara, kuća na Dedinju?

............

GLAS NARODA I MEDIJI

U međuvremenu afera "Mahmudgejt" je privukla pažnju i brojnih medija pa je tako o ovome pisala "Ilustrovana politika","Svedok", "Dosije X", "Nedeljni telegraf", "Politika", "Blic", kragujevačka "Nezavisna svetlost", "NIN", "Glas javnosti", "Danas"... Posebno smo zahvalni i kolegama iz Čačka ("TV Spektrum", "Radio-Čačak" i "Radio Ozon"), kruševačke "Televizije Plus" kao i "Televiziji Mladenovac" koja nam je dala, u svom udarnom terminu, sat i po vremena da kažemo istinu o ovom slučaju i nelegalnim radnjama Al Daghistanija i njegove družine.

S druge strane, shvatajući da samo "glas naroda" nije dovoljan da bi se kinološki diktator i njegove kabadahije definitivno sklonile sa kinološke scene, odnosno da su oni spremni na razna podmetanja i "niske udarce", ljudi iz legalnog JKS-a preduzimaju, sredinom januara i početkom februara, i druge mere kako bi se, pre svega, u zakonskim okvirima i u nadležnim institucijama države, ova situacija rešila. U tom smislu, u zakonskom roku, podneta je Saveznom sudu tužba protiv rešenja kojim je registrovan Daghistanijev i Sjekloćin "savez" i protiv kojeg je pokrenut upravni spor.

O ovom ne samo pravnom skandalu pismeno su obaveštena od strane legalnog JKS-a i gospoda Vladan Batić, Vuk Obradović, Momčilo Perišić, Vojislav Šeselj i DuŠan Mihajlović za koje se veruje da će, svojim autoritetom, sprečiti nezakonitost u radu saveznog ministra pravde.

Naime, pomenuta gospoda obaveštena su da je ministar M. Grubač, svojim odbijanjem da izbriše iz Registra drugoregistrovani savez, a koji je toliko godina unazad radio mimo zakona, pravom JKS-u naneo već sada veliku moralnu i materijalnu štetu.

Gospodinu v.d. direktora RTS-a Nenadu Ristiću upućeno je 12.02.2001. i zvanično pismo JKS-a u kojem se kaže da pošto smo, u više navrata, prozvani u emisiji "Moj ljubimac" od strane nelegalnog M. A. Daghistanija, i pošto je njegovo pojavljivanje na RTS-u, iz nedelje u nedelju, dovelo u zabunu kinološku i drugu javnost o postojanju samo jednog JKS-a, a što nije jednostavno tačno, zahtevamo, "da nam u skladu sa Zakonom i novinarskom etikom, omogućite adekvatan nastup na RTS-u kako bi javnost bila istinito i celovito obaveštena" o aktuelnom i stvarnom stanju u jugoslovenskoj kinologiji.

POD LUPOM ZAKONA

U pomenutom pismu direktoru RTS-a piše i da je "Daghistanijeva organizacija nelegalno delovala "na divlje', neregistrovana poslednjih devet godina, što je kažnjivo po zakonu; da je nanela veliku štetu jugoslovenskoj kinologiji, kako u finansijskom smislu, tako i u organizacijskom", odnosno da je Daghistani uspeo da PRIVREMENO i PROTIVZAKONITO registruje 05.01.2001. svoj JKS, ali da to ne znači da navedene i mnoge druge činjenice treba UKLONITI od očiju javnosti".

Na pismo koje je potpisao predsednik Upravnog odbora JKS-a g. Radojica Svorcan, do zaključenja ovog broja "Nature" još nije odgovoreno. O demantiju koji je Organizacioni odbor jugoslovenskih kinologa uputio odgovornom uredniku "Zov"-a g. Milanu Jovanoviću, a povodom grubih neistina koje su se pojavile na strani osam "Zov-a" broj 426 od 17.11.2000.g, obavešten je i tada v.d. glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti" g. Manojlo Manjo Vukotić (kome je dostavljena kopija tog demantija s kolegijalnom molbom da se isti, zarad istine, i objavi u tom listu), izlišno je trošiti reči posto je svim kinolozima poznato da do sada, nikome, Milan Jovanović, kao pouzdan Daghistanijev čovek, nije "pustio" ne samo demanti već ni jednu jedinu reč koja bi, po njegovom mišljenju, mogla da "okalja" delo i lik njegovog dugogodišnjeg "sponzora".

druga skupstna jks

Ali, ono što su pomenuti "kinolozi" radili "ispod žita" svih ovih godina veoma je zainteresovalo, uz medije, i NARODNI POKRET "OTPOR" i njihovu SLUŽBU ZA UTVRĐIVANJE ISTINE I BORBU PROTIV KRIMINALA čiji je advokat podneo 05.02.2001. g. Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu KRIVIČNU PRIJAVU protiv M. A. Dagistanija, N. Sjekloće, D. Nešića i V. Turšića pošto se osnovano sumnja da su pomenuta lica, kako piše u prijavi, "ZLOUPOTREBILA SLUŽBENE POLOŽAJE I DA SU FALSIFIKOVALE JAVNE ISPRAVE".

Epilog ove priče, dakle, sada se seli sa stranica novina u - sud!

Koliko nam je poznato, neki renomirani i dugogodišnji odgajivači već su počeli da angažuju advokate protiv tzv. generalnog sekretara JKS-a kome će biti upućene privatne tužbe zbog lažnih izdatih rodovnika u pomenutom periodu uz oštetni zahtev za povraćaj svog novca. Uz to, kako je utvđeno, u brojnim rodovnicima, pomenuta gospoda iz tzv. JKS-a upotrebljavala su i NEKOLIKO RAZLIČITIH PEČATA, ali i oznaku Međunarodne kinološke federacije (FCI) čak i onda kada smo bili suspendovani iz članstva iste, a što je dovoljno da se shvati kako se sve nezakonito radilo tokom ovih godina.

S obzirom na to da se procenjuje da je u periodu suspenzije JKS-a od strane FCI-ja Daghistani izdao izmedju 70.000 i 80.000 nelegalnih rodovnika, po prosečnoj ceni od 15-20 DM, nije teško izračunati o kolikom se novcu radi.

Kako će se taj novac, eventualno, posle procesa, vratiti oštećenim vlasnicima, za sada je nepoznato. Tek, vlasnici rasnih pasa, kako smo saznali u razgovoru, neće da tuže JKS, već potpisnika svih pomenutih neregularnih rodovnika, tj, M. A. Daghistanija.

...........

RUKOVODSTVO JKS-A PORUČUJE KINOLOZIMA

Spremni smo za početak

Jugoslovenski kinoloski savez (JKS), na čelu sa g. Radojicom Svorcanom, kao asocijacija nacionalnih pasminskih klubova i kinoloških društava sa teritorije SRJ, potpuno je spreman da počne sa radom. Međutim, do okončanja sudskog spora sa nelegitimnim Daghistanijevim privatnim "savezom", njegovog brisanja iz Registra, odnosno sudske zabrane rada istog, kako je odlučeno na Skupštini JKS-a, neće se izdavati nikakvi rodovnici da ne bi došlo do zabune u javnosti.

Stav JKS-a je da rodovnike, koje je izdavala u periodu 1991-2000. nelegitimna organizacija sa istim imenom, treba priznati pre svega zbog samih vlasnika pasa (koje ne treba izlagati dodatnim troškovima), iako su Daghistanijevi rodovnici, posmatrano pravno - čist falsfikat!

Prema evropskim uzorima, već je urađena celokupna priprema za nove rodovnike koji će, između ostalog, kako je predviđeno, imati i svoj serijski broj tako da će se i time onemogućiti bilo kakve malverzacije pošto su oni zvanični dokumenti, tj. svojevrsne lične karte ili pasoši naših ljubimaca. Kako je odlučeno na Skupštini, cena pojedinačnog rodovnika za ovu godinu biće 300,oo dinara, a po otpočinjanju normalnog rada Skupština JKS-a će doneti i zvaničan cenovnik ostalih usluga koji će, za razliku od dosadašnjih, biti u skladu ne samo sa standardom naših odgajivača i vlasnika pasa već i sa celokupnom situacijom u našoj zemlji.

............

PODMETANJA I LAŽI

Svakako, ni druga strana nije spavala, pa je u duhu svojih ranijih "proverenih" manipulacija, lansirala i ujdurmu sa navodnim "dopisom FCI" po kojem je legalni JKS, zamislite - "disidentska organizacija". Na stranu što taj "dokument" nema ofijelni znak te organizacije, što na njemu nema pečata niti potpisa ovlašćenog lica, tek, taj pamflet (a možda i ortodoksni falsifikat o čemu će sud takođe raspravljati!) poslužio je "družini" nelegalnog saveza da još jednom unese veliku zabunu među članstvo tako što su kopiju istog poslali svim kinološkim društvima u zemlji kao tobožnji dokaz da je FCI na njihovoj strani. Da nije smešno, bilo bi tužno! Ali, postavlja se pitanje: kako to da taj isti "dokument" nije poslat istovremeno i legalnom, prvoregistrovanom savezu već samo - Daghistaniju? Ko zna odgovor, neka nam javi!

Verovatno u istom cilju daljeg medijskog obmanjivanja članstva koje je naivno sve vreme bogato finansiralo privatizovani savez Al Daghistanija, u Beograd je, krajem februara, očigledno po privatnoj liniji (bili ljudi i u lovu zajedno, pre tri-četiri godine!), dovoden g. Karl Rajzinger, funkcioner FCI-ja, koji je, da li baš slučajno, pred kamerama RTS-a (opet?!), na kraju izuzetno bledog i neuverljivog priloga, u kojem su se uglavnom gledale neke knjige i spiskovi, gotovo na silu bio nateran da se "izljubi" sa pedantno ošišanim i namirisanim diktatrom, a što je trebalo, valjda, da pokaže da je "stvar sređena" i da, zapravo, "nema nikakvih problema" (!???).

Međutim, pažljivijim gledaocima tog propagandističkog i, u krajnjem, uvredljivog TV priloga nije promaklo da u svojoj izjavi g. K. Rajzinger (koju je prevodio još jedan učesnik lova u Karađorđevu, tj, g. Milivoje Urošević) nije rekao ni jednu jedinu reč o nekoj navodnoj "disidentskoj organizaciji", ali ni da je došao u Beograd da službeno "preispita" navode oko ovog skandala u koji je, nažalost, i ne svojom krivicom, i sam faktički bio uvučen 1996. godine. Doduše, poštovani kolega Austrijanac, objektivno, nije ni mogao da bude upoznat sa ovom aferom jer je, tek posle dogovora na Skupštini JKS-a, legitimni savez uputio zvanično pismo u Brisel tek dan pre dolaska pomenutog gospodina u Beograd.

Ali, ono što nije moglo da se sakrije u tom "spontanom" prilogu, jeste to da g. K. Rajzinger nije rekao ništa ni o novom ugovoru sa FCI (jer je stari, kako je verovati, istekao još 07. avgusta prošle godine), tako da, po svemu sudeći, Daghistani nije uspeo da ubedi važnog gosta da potpišu novi ugovor. To znači da FCI očekuje da mi najpre u našem (jugoslovenskom) dvorištu počistimo stvari, pa da se tek onda, po okončanju ovog spora, javi pobednik sa kojim će se tek onda i potpisati ugovor.

Dobri poznavaoci Daghistanijevog lika i (ne)dela tvrde da bi on, u ovakvoj jadnoj situaciji u kojoj se našao, na "sva zvona zvonio" i po svim televizijama mahao papirom, da je, recimo, takav ugovor sa FCI-em potpisao ovih dana. Na sreću jugoslovenske kinologe, ta zvona se ovoga puta - nisu oglasila!

MOGUĆA SUSPENZIJA JKS-a

Prema drugom tumačenju g. Rajzinger je u Beograd svratio da "pokupi" dug koji Daghistanijev "savez" ima prema FCI-ju. U nekim krugovima se tvrdi da je pomenuti gospodin inkasirao od Daghistanija (sa kamatama još iz 1997) cifru od gotovo 85.000 dolara, te da su mu, u prikupljanju tih silnih deviza, pomogli i neki navodni odgajivači kojima njegov odlazak sa kinološke scene nikako ne bi odgovarao. Uglavnom, gospodin je otišao verovatno delimično zadovoljan, ali se pravi JKS iskreno nada da će on ponovo uskoro doći u Beograd ali ovoga puta - na pravu adresu.

Prema procenama, posle svega što se dogodilo u jugoslovenskoj kinologiji, ne isključuje se ni mogućnost da JKS, za neko vreme, bude čak i potpuno isključen iz FCI-ja. Pošto je, najverovatnije, na pomolu, s naše strane neželjeni, međunarodni kinološki skandal u koji su, nesvesno, uvučeni i predsednik FCI g. Hans Miler i potpredsednik Karl Rajzinger prilikom potpisivanja četvorogodišnjeg ugovora sa tada neregularnim JKS-om, ne isključuje se ni mogućnost da naše celokupno kinološko članstvo, zbog ove i za svetske prilike nesvakidašnje afere, bude, za izvesno vreme, kažnjeno i suspendovano iz FCI, a što Jugoslaviji ne bi odgovaralo.

Svakako, krivce za takvu mogućnost treba tražiti u Daghistaniju i Sjekloći koji su, bez zakonskog ovlašćenja, ali i suprotno međunarodnom pravu, potpisali ugovor sa međunarodnom organizacijom koja, nažalost, kao ni mi, nije ni sanjala da radi sa ljudima koji ne poštuju ni zakon sopstvene zemlje.

Mahmudgejt je tako ušao, ovih dana, u svoje finale.

Maske su definitivno pale i sada je na državnim organima i sudovima da završe tu otužnu i opasnu priču o gospodinu, poreklom iz Sirije, koji je, kakve li ironije, u potpunosti (volonterski) privatizovao i prisvojio NAŠ KINOLOŠKI SAVEZ za sebe a, eto, i danas javno tvrdi da je on baš njegov, a ne NAŠ!

Svakako, ovo je poučna priča i o našem mentalitetu, o našim ljudima, Srbima, koji su zarad sitnog ćara i koristi, sve ove godine ćutali i plašili se sankcija "svemogućeg" kinološkog diktatora. Ali, Mahmudgejt je i klasična priča o tome da tamo gde nema javnosti u radu i odgovornosti prema članstvu, stvari vrlo brzo izmiču kontroli, a kada nje nema - samovolja i malverzacije su neminovnost!

Jer, čoveka koga niko od nas tokom poslednje decenije nije video sa svojim psom, a kamoli na nekoj izložbi, koji je zahvaljući nekim bivšim ministrima i generalima, inače svojim tastovima, pa i, kako neki tvrde, nekim vezama u policiji i državnoj bezbednosti, i došao na najviše funkcije u našoj kinologiji i koji se do 5. oktobra prošle godine hvalio da je istaknuti član JUL-a (znamenja te stranke su mu bila u kancelariji!), paradigma je naše posustale i ojađene nacionalne svesti, savesti i morala, bez obzira što se ovde "samo radi o kinologiji".

Doduše, M. A. Daghistani bi možda sada i sam otišao zauvek sa svojih desetak "volonterskih" kinoloških funkcija i mesta "direktora zlatnog rudnika", da ga, možda, neko ili nešto (još uvek) ne sprećava u tome, a o čemu će, verovatno, on najbolje, kada za to uskoro dođe vreme, imati sam šta da kaže.

.............

Natura broj 23 (mart 2001)

Natura Online (16.2.2009)