sreda, jul 08, 2020

 

KONKRAD LORENC

Tvorac etologije

konrad-lorenz1

 

 

 

Utemeljivač etologije i slavni biolog Konrad Lorenc, koji je za svoja istraživanja u prirodnoj sredini dobio Nobelovu nagradu, označio ju je kao "nauku koja pristupa uporednom istraživanju ponašanja kod živih bića, životinja i ljudi"

 

Pripremio Dušan Marinović, urednik

Tajanstvenim svetom duševnosti kod živih bića, posebno kod viših vrsta, nije doskora bavila nijedna naučna disciplina pa, stoga, nije ni bilo literature o psihologiji pasa, njihovom mentalnom životu i ponašanju. Tek pre nekoliko decenija naučnici su se ozbiljnije pozabavili tim fenomenom i, kao rezultat tih istraživanja, nastala je nova naučna disciplina - ETOLOGIJA.

Utemeljivač etologije, slavni biolog Konrad Lorenc, koji je za svoja istraživanja dobio Nobelovu nagradu, označio ju je kao "nauku koja pristupa uporednom istraživanju ponašanja kod živih bića, životinja i ljudi".

konrad-lorenz2 Poznati engleski zoolog Džulijen Haksli nazvao je Lorenca "ocem etologije" pošto je on, svojim naučnim metodom, omogućio upoređivanje životinjskog i ljudskog ponašanja. Naime, prethodno napustivši tradicionalnu šemu "nadražaj - odraz", koju su utemeljili J.P. Pavlov i B.F. Skiner u laboratorijskim uslovima, Lorenc je svoja istraživanja ponašanja životinja radio u prirodnoj sredini. 

Lorencovo delo nastavili su brojni naučnici tako da svoju istraživačku strategiju savremena etologija danas usmerava na specijalna područja koja obuhvataju proučavanja nervnih sistema i biokibernetike (neuroetologija), hormonske sisteme (endokrinološka etologija), embriologiju i genetiku (ontogenetska istraživanja ponašanja), proces učenja i biopsiholoških fenomena kao i proučavanje bolesti životinja i zdravlja njihovog okruženja (primenjena etologija). Najnovija istraživanja etologa odnose se na uporedno proučavanje ponašanje ljudi (humana etologija).

.........

Natura broj 3 (maj 1996)

 Natura Online (29.1.2009)