sreda, januar 27, 2021

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako naučiti štene da se odaziva na svoje ime? 

ABM 107 str 56 velika 

Kao osnova ukupnog vaspitanja i potonje obuke psa nalazi se njegova poslušnost, odnosno takozvani - APEL. Na apel, odnosno na dolazak na vaš poziv, štene morate da navikavate od najranijih dana. Jer, samo poslušan pas može biti radost i za vas i za okolinu. Štene ćemo na apel naviknuti pomoću njegovog imena kome ćemo, nešto kasnije, dodati i verbalnu naredbu DOĐI ili OVAMO. 

Piše Dušan Marinović (Agrobiznis magazin broj 107)

Navikavanje na ime, u početku, ima značenje prilaska. Međutim, kasnije njegovo ime ne treba da upotrebljavamo u tu svrhu već samo kao upozorenje na nešto važno. 

Štene ćemo najlakše naviknuti na njegovo ime za vreme hranjenja. Kako je ono naviklo da jede u određeno vreme tada je ono, po logici stvari - gladno. I to je dobra „potka” za ovu vežbu. Tada, sa porcijom hrane u ruci, ali na određenom odstojanju, pozovimo štene njegovim imenom. Neka to ime bude izgovoreno uvek blagim i toplim, ali i veselim i srednje tihim glasom. 

Ako se štene odazove na poziv (apel) i dođe do nas, a što najverovatnije hoće jer je gladno, tada ga moramo pohvaliti veselim i ne mnogo glasnim BRAVO .... (njegovim imenom). Naravno, istovremeno mu moramo spustiti na pod činiju sa hranom i čim počne da jede, još jednom, ponovimo veselo njegovo ime (koje uvek mora biti isto i jedinstveno, bez obzira kako ono glasilo). 

Štene možete pozvati k sebi i pomoću vizuelnog znaka. U ovoj vežbi potrebno je da polusavijete svoja kolena, da se malo pogurite unapred i da se, sa obe ruke, blago potapšete po kolenima. Pazite da taj vaš stav uvek bude ujednačen. Polako, tako nagnuti, krenite unazad što će dodatno motivisati štene da brže dođe do vas. Tom vizuelnom znaku kasnije možete (a i ne morate) dodati verbalno i štenetovo ime ili ih međusobno kombinujte. 

Svaki kasniji dolazak šteneta do vas na poziv, pa i posle dužeg vremena, morate nagraditi toplim i veselim rečima, milovanjem, igrom ili šetnjom. Jer, štene svoj dolazak do vas uvek treba da poveže sa prijatnošću. 

Zapamtite da dolazak psa do vas mora uvek da bude dobrovoljan i veseo što znači da i vi, kao njegov vaspitač i trener, tokom ove vežbe treba da budete veselo raspoloženi. 

Posle izvesnog vremena štene će na svaki vaš poziv i pomen svog imena dolaziti do vas. Ako nekada i ne dođe - ništa zato. 

Ponovite vežbu onoliko puta koliko bude potrebno i svaki put kada ga hranite izgovorite, toplim i veselim glasom, njegovo ime. Uspeh će biti brzo vidljiv.

(Iz digitalne knjige "Dresura pasa - Pitanja & Odgovori")

......

Agrobiznis magazin broj 107, strana 56

Natura Online (21.1.2020)