SEDNICA ŠUMADIJSKE LOVNE OBLASTI

Nezadovoljstvo lovaca

ravni-gaj

U sredu, 9. decembra, u Ravnom Gaju, održan je sastanak Šumadijske lovne oblasti, kojoj su prisustvovali predstavnici 23 lovačka udruženja koji su o Nacrtu zakona o lovstvu izrekli mnogo žučnih reči...

Piše Dušan Stanojević

Sednicom je predsedavao Tomica Radosavljević, a na dnevnom redu je trebalo da bude usvajanje Nacrta statuta Lovačkog saveza Srbije (LSS) i razmatranje informacije o novom zakonu o divljači i lovstvu. Skupu su prisustvovali i predsednik LSS Zoran Popović, sekretar Ferenc Irmenji, predstavnici stručne službe LSS i Milan Perović, potpredsednik Svetske lovačke organizacije.

Zbog neblagovremene dostave Nacrta statuta lovačkim udruženjima, odlučeno je da se o njemu uopšte ne diskutuje. O Nacrtu zakona o lovstvu bilo je dosta žučnih diskusija prisutnih predstavnika lovačkih udruženja, uz potenciranje da su se "ovlašćeni" predstavnici LSS samovoljno saglasili i bez konsultovanja sa lovcima dozvolili da zakon uđe u proceduru. Time je napravljena ozbiljna šteta, a nije se konsultovalo čak ni sa Svetskom asocijacijom lovaca (CIC), što je istakao Milan Perović. Pored kritika zbog učinjenih propusta i zahteva za odgovornošću, traži se od rukovodstva LSS i da sa ministrom Sašom Draginom obave ponovni razgovor.

Lovci ističu da je formiranje udruženja i lovačkog saveza i sada, kao i 1896. godine, imalo za cilj očuvanje divljači i lovišta, što je potvrdilo važnost uloge lovaca, kroz planove lovačkih udruženja o gazdovanju (prebrojavanjem, unošenjem divljači, prihranom, izgradnjom hranilišta, pojilišta, solišta, fazanerija, rezervata, lovno-tehničkih objekata) i angažovanjem struke (veterinara, šumara i drugih) i to sve od članarine.

Preko lovačkih udruženja na ovim poslovima sopstvenim sredstvima uposleno je više od hiljadu specijalista i stručnjaka iz oblasti lovstva, što je još jedna potvrda da lovci zaslužuju zaštitu države, a nikako marginalizovanje.

.........

Glas javnosti (20.12.2009)

Natura Online (21.12.2009)