TAJNE PODMORJA

Orhan, škarpina, pauk i palastura  

Jeste li znali da orhan ili gof, riba koja dobrano naseljava vode Mediterana, obitava i u Jadranu i da ga u Dalmaciji još zovu i felun, fenul, šarban, salamun, plancavac?... Da škarpina i njene bliske rođake žive u gotovo svim morima sveta i da joj je meso sjajnog ukusa? Da je najotrovnija riba celog Mediterana pauk, a da je najveća školjka u Jadranu perijska ili palastura? Niste?... Onda pročitajte obavezno ovaj tekst...

Piše Branko Kopunović, novinar i ronilački instruktor

Orhan ili Gof (Seriola dumerili)

Ova riba, koja dobrano naseljava vode Mediterana, obitava i u Jadranu. U Dalmaciji ga još zovu i felun, fenul, šarban, salamun, plancavac. 

Njegovo telo, srebrnkastosive boje, građeno je kao torpedo što mu, uz duge poprečne mišiće, daje veliku brzinu i snagu. Može da dostigne dužinu od 1,5 metra i težinu preko 50 kilograma.

Gof je veliki osobenjak, živi sam, izbegava jata, a samo u doba parenja priklanja se izabranici.

Lukav je, brz i veoma oprezan, pa ga je teško uloviti. Podvodnim ribolovcima zadaje velike probleme. Naime, gof sasvim sigurno prepoznaje naoružane lovce od ronioca bez puške.

Meso mu je vrlo ukusno i može se  porediti s tunom.

......

Škarpina  

Škarpina i njene bliske rođake žive u gotovo svim morima sveta. To je riba koja se najćešće sreće na dubinama od pet do 50 metara.

Škarpina se uglavnom krije među kamenjem i stenama i do savršenstva je savladala sposobnost prilagođavanja okolini. Boju svog tela vešto i brzo menja - od mrke do jarko crvene.

Početnik će je teško primetiti kada se umiri u svom skrovištu. Međutim, dokaz da niko nije savršen otkriva nam upravo škarpina. Ukoliko je nervozna, nesigurna i suočena s mogućom opasnošću, ne stiže da brzo promeni boju, a onda postaje lak plen za iole iskusnog lovca.

Iako je slab plivač, s njom se mora postupati vrlo obazrivo. Naime, škarpina ima otrovne bodlje leđnih peraja i škržnih poklopaca. Crvenilo i otok, koji su uz bol neminovni pratilac uboda škarpine, najbolje ćete sanirati ispiranjem što toplijom vodom (otrov joj je termolabilan i brzo se razlaže).

Sve eventualne primedbe o njenom mesu padaju u vodu - sjajnog je ukusa!

......

Pauk 

Najotrovnija riba celog Mediterana je - pauk.

On najčešće miruje na dnu, skriven u pesku. Prisutan je skoro na svim dubinama, pa je otuda pretnja i plivačima koji se brčkaju u plićaku i iskusnim roniocima duboko pod morem. Nevolje nastaju kada mu se stane na leđno peraje. Tada se oslobođa otrov iz kesica raspoređenih duž gornje strane njegovog dugog i pljosnatog tela. Postupak kod uboda pauka je sličan kao kod škarpine. Dakle, otrovano mesto treba ispirati toplom vodom. Međutim, ukoliko to ne donese rezultate, a telesna temperatura povređenog nastavi da raste, odmah potražite lekarsku pomoć. U protivnom, brzo će nastupiti - šok!

Bez obzira što ima otrov skriven u korenu peraja i što je neugledan, pauk ima veoma ukusno meso.

Potrebno je ulovljenog pauka odrati (lako mu se skida koža), a onda je pred vama - pravi gastronomski specijalitet.

Ni kožu ne bacajte. Nikako! To je sjajan mamac za druge veoma cenjene ribe, zubaca na primer, koji je naprosto lud za paukom.

.......

Palastura

Najveća školjka u Jadranu je perijska ili palastura.

Ta školjka dostiže dužinu i do jedan metar, a živi zabodena u pešćano dno. Njen "anđeo čuvar" je mali kratkorepi rak koji stražari na ljušturi. Kada pripreti bilo kakva opasnost on brzo uđe u školjku čime iritira njene nerve, pa se palastura - munjevito zatvara. To je razlog njenog efikasnog odbrambenog mehanizma, a ne verovanje starih ribara "da ta školjka vidi".

Inače, meso palasture je jestivo, naročito mišić kojim razmiče svoje predivne lepeze.

Zbog prelepog izleda mnogo je izlovljavana pa je stavljena pod zakonsku zaštitu jer joj je pretilo istrebljenje.

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (18.5.2009)