subota, septembar 26, 2020

 

FENOMENI ŽIVOTINJSKOG SVETA

Rentgentski pogled delfina

delfin01

Rentgentski pogled poseduju delfini što objašnjava njihovu posebnu radoznalost prema gravidnim ženama koje plivaju u moru. Oni ne samo da su u stanju da vide plod u stomaku buduće majke, već mogu da vide zloćudni tumor u najranijem stadijumu njegovog razvitka...

Natura

Jaguar hipnotizer

U životinje hipnotizere spada lisica.

Međutim, hipnotizerske sposobnosti su naročito razvijene kod afričkog jaguara. Kad primeti majmuna na drvetu jaguar ga netremice gleda u oči sve dok hipnotisana žrtva ne padne na zemlju.

........

Životinje osećaju približavanje zemljotresa

Približavanje zemljotresa osećaju mnoge životinje, naročito pacovi, mačke i konji.

Tako se u zoološkom vrtu u Tokiju posebna pažnja obraća na ponašanje životinja. Seizmolozi se više oslanjaju na podatke do kojih dolaze posmatatrajući životinje nego na podatke koje dobijaju posredstvom svojih uređaja.

..........

Natura broj 23 (mart 2001)

Natura Online (24.4.2009)