SAVETI

Kako izbeći papagajsku bolest?

zeleni-papagaj 

Papagajska bolest, čiji je izazivač bakterija klamidija, prenosi se na čoveka udisanjem zaražene prašine iz ptičijeg kaveza, prilikom čišćenja ili direktnim kontaktom sa obolelom pticom, maženjem ili ljubljenjem. Kako se treba preventivno zaštiti i kako se leči ova bolest?

Natura

 

Živahni, veseli, Ijupki i pričljivi papagaji, često veoma lepih boja, omiljeni kućni ljubimci mogu da prenesu na čoveka jedno prilično neprijatno oboljenje, pa je dobro znati kako se prenosi, koji su simptomi i kako se leči.

Papagajska bolest, čiji je izazivač bakterija klamidija, prenosi se na čoveka udisanjem zaražene prašine iz ptičijeg kaveza, prilikom čišćenja ili direktnim kontaktom sa obolelom pticom, maženjem ili ljubljenjem.

Znaci da je ptica obolela su perje bez sjaja i smanjena živahnost, a i papagaj je previše miran i apatičan.

Simptomi kod čoveka veoma su slični simptomima gripa, što može da zavede lekara i onemogući pravilnu dijag­nozu. Bolest se leči antibioticima.

Preventiva se sastoji u tome da pri kupovini nove ptice obratite pažnju da li je ona vesela i sjajnog perja, što je jedan od znakova dobrog zdravlja.

......

Natura broj 8 (avgust 1996)

Natura Online (3.9.2009)