petak, jul 01, 2022

 

MINI KVIZ BROJ 3

Propozicije našeg mini kviza znanja su jednostavne jer svako može da učestvuje u njemu i to anonimno. Šta je potrebno da uradite? Pročitajte pažljivo tekst koji sledi a potom u margini portala, odmah ovde desno, nađite pool za glasanje Mini kviz. Štiklirajte samo jedan od mogućih odgovora i glasajte a potom pogledajte kako su i drugi odgovorili na pitanje. Rešenje ovog trećeg zabavnog i edukativnog kviza biće objavljeno (sa ukupnim rezultatima glasanja) za dve-tri nedelje. Požutite! I lepo se zabavite!

Nemački ovčar

hrabra-macka-i-nemacki-ovcari

Da bismo vas tek zaintrigirali, ovom prilikom, dajemo tek neko­liko osnovnih podataka o jed­nom od najlepših i zašto da ne - najinteligentnijih pasa na svetu. Naravno, reč je o - NEMAČKOM OVČARU!

 

Bez premca najpopularniji i najbrojniji pas na Planeti, nemački ovčar pripada rasama pasa sred­nje veličine. Idealna visina grebena za nemačkog ovčara iznosi 63 do 64 za mužjake, a 58 do 59 centimetara za ženke.

Pas treba da bude malo izdužen, što znači da bi trup trebalo da bude nešto duži od visine grebena. Dubina grudnog koša treba da iznosi otprilike 45 odsto, a dužina kostiju prednjih nogu 55 odsto visine grebena.

Glava nemačkog ovčara treba da odgovara veličini i polu psa. Čelo, gledano spreda i sa strane, samo je malo zaobljeno. Gornji deo glave obuhvata oko 50 odsto visine grebena. Vilica je snažna, usne zategnute i suve.

Nemački ovčar ima kompletnu i makazastu čeljust. Kompletna čeljust ima 42 zuba, 20 u gornjoj i 22 u donjoj vilici. Uši su srednje veličine visoko postavljene i široke u osnovi. Vrh ušiju je zašiljen, a usne školjke su okrenute napred. Oči su tamne, bademastog oblika i malo iskošene. Ne smeju biti izbočene (buljave). Vrat je snažan, sa dobro zategnutom kožom i razvijenom muskulaturom. Opuštena koža na vratu (fanon) nije dozvoljena.

 

nemacki-ovcar3

Nemački ovčar mora da bude u stanju da u kasu prelazi duge staze uz najmanji mogući utrošak energije. Preduslov za takvo kreta­nje je anatomska građa koja odgo­vara standardu, zajedno sa snažnom i suvom muskulaturom.

Da bi koraci bili što duži uglo­vanost mora da bude pravilna. Samo ako je uglovanost zadnjih nogu dobra, zadnja šapa će stajati u tragove prednjih ili čak ispred njih. Nemački ovčar pri kretanju zauzima skoro horizontalan položaj. Inicijalni pokret zadnjih nogu se, preko sapi i leđa, prenosi na prednje noge.

Stoga su za dobrog nemačkog ovčara od velike važnosti dužina i položaj sapi, kao i kratka, čvrsta leđa. Snažni potisni pokreti zadnjih nogu mogući su samo ako je uglovanost zadnjih nogu pravilna i ako su butine široke i sa dobro razvijenim mišićima. Snažno odgurivanje i slo­bodan iskorak, preduslovi su za korak koji osvajaju prostor i povezano kre­tanje.

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Dakle, PITANJE glasi:

Nemački ovčar, mada se može kretati kasom, galopom, korakom i ravno, prevashodno je:

a) kasač

b) galoper

c) i jedno i drugo

 

.........

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Natura Online (22.8.2009)