petak, jul 01, 2022

 

MINI KVIZ BROJ 2

Propozicije našeg mini kviza znanja su jednostavne jer svako može da učestvuje u njemu i to anonimno. Pitanja neće biti teška ni ubuduće, a potrudićemo se da budu iz različitih Naturinih oblasti... Šta je potrebno da uradite? Pročitajte pažljivo tekst koji sledi a potom u margini portala, odmah ovde desno, nađite pool za glasanje Mini kviz. Štiklirajte samo jedan od mogućih odgovora i glasajte a potom pogledajte kako su i drugi odgovorili na pitanje. Rešenje ovog drugog zabavnog i edukativnog kviza biće objavljeno (sa ukupnim rezultatima glasanja) za dve nedelje. Požutite! I lepo se zabavite!

Suri orao

suri-orao-1

Da bismo vam olakšali роsао ovom prilikom ispričaćemo priču o ovoj prelepoj ptici kojoj, nažalost, izgleda da preti istre­bljenje i na našim prostorima. Naravno, геč је o surom orlu, kojeg još nazivaju zlatašem ili planinskim orlom.

 

Suri orao (Aquila chrysaetos) je najveća, najsnažnija i najzbijenija građena grabljivica među srodnim vrstama, lovna ptica svih naroda jahača u unutrašnjosti Аzije, junak bajki i iskonski lik heraldičke živo­tinje, pojam čvrstoće, snage i brzine.

Dugačak је 80 do 90 cm а raspon krila iznosi mu do dva met­ra i više. Živi u planinama, kao i u vrlo prostranim šumama Evrope i Azije, a zna da doleti i do severois­točne Afrike.

Najčešće se naseljava na pot­puno nepristupačnim stenama. Sjedinjeni i stalno povezani par tih orlova žilavo se bori da održi јеd­nom odobrano роdručje, pa ga, ako mu to dорuštа obilje divljači, ne napušta ni zimi.

Orlovski par odlazi svakoga dana u svoje lovne pohode. Mesto gde su počivali napuštaju tek kasno po izlasku sunca i па velikoj visini kruže iznad svog područja. Teško опој divljači koja nije izuzetno brza kad je ugledaju orlovske oči; zec, jelenčad, jarad, lanad, lisica, jazavac, kunić, veverica, krtica, gavran, čavka, svraka, čaplja, kao i pas, mačka, jagn­jad pa i neke ribe hrana su te ptice koja se neverovatnom brzi­nom, čak i do 190 kilometara na čas, obrušava na jednom odabran plen. Od srednjoevrop­skih ptica pred njima su sigurne samo grabljivice, lastavice i brze pevačice, а od sisara samo krupne životinje.

Jednako kao što oba partnera Iove, tako i zajednički jedu rasko­madani plen i u tome im роmaže jak i oštar kljun. Lov traje otpri­like do podne kada se te grabjivice vraćaju u bizinu gnez­da ili odaberu kakvo drugo sig­urno mesto za odmor.

 

suri-orao-2

Suri orao uređuje gnezdo rano, vеć sredinom ili krajem marta i to u brdima, prvenstveno u velikim, natkriljenim udubljenjima u ste­nama. Tanje grančice čine gornji deo gnezda, a središnja plitka udubljenja prekrivena su slojem sitnih grančica, lišajevima i mahovinom.

Takvo gnezdo je prečnika је 1,3-2 metra i u njemu obično ima dva, ređe tri do četiri hrapava, prljavobela jaja sa tamnim pegama. Ženka, а ponekad i mužjak, sedi na jajima do 45 dana. U gnezdu nalazimo, vеć prvih danu maja, ne više od dva ptića, a često samo jedno. Mladi rastu рrilično polako, po su tek krajem jula sposobni za prvi let. 0ba roditelja posvećuju se tada mladima sa posebnom nežnošću.

Uhvaćen mlad i uzgojen suri orao postaje pitom, tako da se može naučiti da za svog gospo­dara lovi.

Po tamnomrkoj, čokoladnom­rkoj ili kod nekih primeraka lepoj riđastozlatnoj boji i svetlijoj glavi, suri orao se razlikuje u letu od mišara ро većoj dužini, po repu i krilima koji su relativno duži i po mnogo јаčеm kljunu. Kod mladih surih orlova postoje beličaste mrlje na krstima, kao i beli rep sa širokom crnom prugom na vrhu.

Ovu pticu, koja je, kao i drugi orlovi, trajno zaštićena zakonom, čovek međutim i dalje tajno istre­bljuje bez milosti, te ona, nažalost, postaje retka u mnogim zemljama Evrope, pa i kod nas.

Svaki pravi lovac, ali i iskreni ljubitelj prirode, trebalo bi da budu ožalošćeni što sve ređe imaju priliku da na nebu vide siluetu te ptice koja nam svo­јоm raskošnošću dočarava uvek - devi­čansku prirodu.

Dakle, PITANJE glasi:

Obrušavajući se na plen suri orao može da postigne najveću brzinu od:

a) 170 km/h

b) 180 km/h

c) 190 km/h

d) Ne znam

 

Pronađite sa desne strane pool za glasanje i pokažite svoje znanje!

.......

Natura broj 5 (jun 1996)

Natura Online (25.7.2009)