sreda, januar 27, 2021

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako naučiti psa da ostane na mestu

ABM 113 str 56

Cilj ove vežbe je da psa naučimo da na naš znak trenutno stane i ostane u tom stavu sve dok ga ne odvedemo ili ne pozovemo. Znači, ovog puta pas ne treba da sedne već da - stoji i čeka.

Piše Dušan Marinović (Agrobiznis magazin broj 113)

Zvučni znak za ovu vežbu je OSTANI ili STOJ, a vizuelni je kratak trzaj desnom rukom napred odnosno uspravljen dlan ispred samog nosa psa. Kako se to radi? 

Za vreme normalnog ili nešto bržeg hoda sa ljubimcem, koji je na povodniku i sa naše leve strane, istovremeno kada se zaustavimo, naredimo mu malo otegnutije STOJ ili OSTANI. Levom rukom malo zadržimo psa povodnikom, a desnom mu pokažimo da treba da stane. Ukoliko mu je pažnja skrenuta napred pas će zauzeti pravi stav a mi pokušajmo, odmah pošto se on zaustavio, da mu priđemo sa njegove prednje strane sa otvorenim dlanom naspram njegove njuške. 

Ukoliko pas pokuša da sedne ili čak legne, tada ga rukom, ispod njegovog stomaka, podignimo uz nešto oštriji znak STOJ. I ne činimo početničku grešku, odnosno ne pokušavajmo da psa koji je seo ili legao podignemo povlačenjem povoca unapred. Time ćemo psa samo podstaći da krene napred što nam nije cilj u ovoj vežbi. Naprotiv! 

Dakle, pas mora da ostane na mestu na kojem je zaustavljen i ne sme da napravi ni jedan korak napred. Ako se pomakne moramo ga odmah zaustaviti oštrim STOJ i podizanjem ruke. 

Kada je pas stao na našu komandu tada možemo i mi da stanemo ispred njega. Posle izvesnog vremena počnimo da povećavamo razmak između nas i psa. Sve vreme posmatrajmo psa da bismo mogli da ga odmah glasovnim znakom zaustavimo ako krene za nama. 

Neki dreseri smatraju da je ovu vežbu bolje izvoditi bez, dok drugi smatraju da je nju bolje raditi sa povodnikom. Probajmo i jednu i drugu varijantu da bismo videli koja daje boje rezultate. Uglavnom, udaljavanje od psa mora da bude veoma oprezno i postepeno (i bez cimanja povodcem!) kako pas ne bi osetio nesigurnost i pošao za nama. 

Vežbu ćemo morati da ponovimo više puta a kad je pas savlada ponavljajmo je kad god budemo mogli. Zapravo, pravi uspeh sa psom u ovoj vežbi postiže se jedino onda kada pod prinudom vaših glasovnih i vizulenih komandi pas bude trenutno stao u mestu. Pa i onda kada nastavimo normalnim ili bržim hodom napred on mora da ostane tu gde jeste. 

Bilo bi dobro da ovu vežbu, kasnije, uvežbavamo sa psom i na prometnijim mestima. 

(Iz digitalne knjige "Dresura pasa - Pitanja & Odgovori")

.....

Agrobiznis magazin broj 113, strana 56

Natura Online (21.7.2020)