ponedeljak, jul 06, 2020

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kako deluju naredbe na psa?

ABM 103 str 56

Verbalne, vizuelne i taktilne naredbe, o kojima smo pisali u prethodnom broju, deluju na psa po principu „vruće - hladno”. Šta to znači? 

Piše Dušan Marinović / Foto Goran Šarenac / Agrobiznis magazin broj 103, septembar 2019)

Svoju verbalnu naredbu da štene dođe do vas (komanda DOĐI) možete pojačati ponavljanjem te reči ali i istovremenim i određenim pokretom ruke ili tela. U tom slučaju je dobro, ukoliko se štene ne odazove odmah na verbalnu komandu, da se okrenete leđima u odnosu na mesto gde je ono. Kako će štene reagovati? 

Vaše okretanje na drugu stranu na štene će delovati tako da će ono pomisliti da idete od njega. Zapravo, kod njega će proraditi instinkt pripadnosti čoporu, odnosno ono će instinktivno „shvatiti” da vi, kao „vođa čopora” napuštate to mesto. Kako je životno zainteresovano da ostane u čoporu, već sledećeg trena (ili koji minut kasnije), štene će krenuti prema vama. Tada se okrenite i kada dođe do vas pohvalite ga nežnim glasom i komandom BRAVO. 

Ukoliko štene uopšte ne odreaguje na vašu zvučnu i vizuelnu komandu, to znači da ste, možda, požurili sa obukom ili da treba nešto kasnije da ponovite vežbu. Jer, ponekad je štene previše zaokupljeno svojom igrom ili je umorno pa imajte i to na umu. Ali, kada se štene ne odazove vašem pozivu, malo ga ignorišite i budite „hladni” prema njemu. 

Za vreme obuke neminovno ćete morati da mu dodajete ili pozitivna ili negativna pojačanja. Odnosno, moraćete da psa - nagrađujete ili kažnjavate. 

Praksa je pokazala da je u obuci, kod većine pasa, najdelotvornije pozitivno pojačavanje, odnosno pohvala kada posluša i izvrši komandu. 

Ali, ukoliko pas ne posluša naredbu primenite negativno pojačavanje.

Kako? Ne tako što ćete ga kazniti već tako što ga - nećete pohvaliti. 

Verovatno se pitate: kakvog to ima smisla? Ima! Izostanak pohvale biće za psa dovoljna kazna jer on instiktivno želi da bude prihvaćen kao deo „porodičnog čopora”, odnosno hoće da ugodi vama, kao „vođi” grupe. I zato, ako prema njemu tada budete „hladni” pas će shvatiti da niste zadovoljni njegovim ponašanjem i tražiće, naravno, načine da to popravi. 

Da li treba primeniti silu prema psu ako neće da posluša naredbu?

Govoreći uopšteno, sila i batina - nisu dobra sredstva u obuci pasa. Kad udarite psa zato što nije poslušao neku naredbu, postićićete samo to da će se on držati sve dalje od vas. A cilj obuke je da se što više zbližite sa psom i on sa vama, da se ostvari što bliži kontakt i dobar međusobni odnos. 

Znači, uvek kad to možete (a možete, naravno), izbegavajte da fizički kažnjavate psa. Iako je kod nas na Balkanu uvrežena ona narodna „batina je iz raja izašla” budite sigurni da to ne mora uvek da bude i - tačno. Pa, ni korisno! 

(Odlomci iz digitalne knjige "Dresura pasa - Pitanja i odgovori")

......

Natura Online (19.9.2019)