SVE ŠTO DRUGI NISU SMELI DA OBJAVE O LOVSTVU

Dilema

Dobar statut za lovce se ne usvaja na ovaj način, pa će bez obzira na konačni sadržaj biti tražena ocena zakonitosti procedure i odlaganje registracije, jer nezakonito donošenje akata samo je uvod u još gore sprovođenje. Zarad ličnih interesa i bahatosti rukovodstva ponovo će drugi odlučivati umesto lovaca. Ovoga puta - sud.

Piše Slavljub Dragišić

 

Prilikom konačnog razotkrivanja kriminala u lovstvu Srbije, članovi tima koji su se najviše angažovali predložili su da još neko vreme naše strane budu mesto nepristrasnog informisanja lovaca. Znali smo tada da je višegodišnje loše informisanje stvorilo uslove za nepravilnosti i zloupotrebe, ali nismo mogli da pretpostavimo koliko će to angažovanja iziskivati.

Gotovo svake nedelje smo vam otkrivali nove detalje, upozoravajući na opasnost koju nosi, ali i načine za zaustavljanje. Novi zakon nam je dodatno povećao obim posla kroz brdo dokumenata koje smo morali da imamo pre nego nešto objavimo, a svemu tome je pridodat rizik da pišući o određenim kriminalnim postupcima ne upozorimo aktere da samo promene metode.

Evo opet jedne takve situacije sa novim statutom Lovačkog saveza Srbije (LSS) koji treba, krajem decembra, da bude usvojen na Skupštini. Nacrt je, inače, napravljen mimo preporuka resornog ministarstva.

Akteri pogrešne politike su se konsolidovali i opet bi da nametnu ono što im garantuje najviše starih povlastica i to bi da urade nezakonitom procedurom. Naime, javna rasprava od najmanje 30 dana među svim lovcima, izbegava se davanjem saglasnosti na Nacrt statuta na sastancima lovnih oblasti. Lovna oblast je, inače, nepostojeći organizacioni deo LSS koji se u važećem Statutu nigde ne pominje, te ovakva procedura nema pravnu valjanost.

Ovde nije kraj kriminalne igre. Dve lovne oblasti su navodno dale saglasnost na Nacrt u vreme kada isti nije ni postojao. Sa druge strane lovačka udruženja još nisu dobila materijal, ali se neko dosetio da je dovoljno to što je poslat svim skupštinskim delegatima, kao da oni imaju obavezu da organizuju javnu raspravu.

Dobar statut za lovce se ne usvaja na ovaj način, pa će bez obzira na konačni sadržaj biti tražena ocena zakonitosti procedure i odlaganje registracije, jer nezakonito donošenje akata samo je uvod u još gore sprovođenje.

Zarad ličnih interesa i bahatosti rukovodstva ponovo će drugi odlučivati umesto lovaca. Ovoga puta - sud.

Na kraju je teško izbeći pitanje jesmo li pogrešili što nismo podržali gašenje ovakvog lovačkog saveza.

.........

Glas javnosti (20.12.2009)

Natura Online (21.12.2009)