SVE ŠTO DRUGI NISU SMELI DA OBJAVE O LOVSTVU

Obradujte nas ostavkama

Već nekoliko nedelja postavljamo pitanja koja mnogo govore o stanju u Lovačkom savezu Srbije, a odgovori ne sti­žu jer se neki nadaju da će "Kurir" i "Glas" biti uga­šeni. Treba još malo sa­čekati, a potom beskrupu­lozni juriš na ono što u Srbiji još nije opljačkano...

Pišu urednici "Lova i ribalova"

 

Rađeno je to i do sada, ali je i obelodanjivano. Mi smo mnogo toga objavili zalažući se za običnog lovca i opstanak Saveza, ali zdravog i očišćenog od  štetočina i škarta. Na­ravno da se to ne sviđa svima, a ima i nervoznih pa, poput sekretara LSS Irmenjija, predlažu da budemo tuženi.

Nije ni to prvi put, jer je i prethodno rukovod­stvo angažovalo advokate sa tim ciljem. Zaboravi­li su da Lovački savez ima stručnog pravnika koga prvo treba konsultovati; uostalom, to su lovačke pare koje će i tako otići na gluposti koje njima čine zadovoljstvo.

Važno je zastrašiti neprijatelja (onog ko govori istinu), pa neka ko­šta koliko košta i kad god se završi­lo. Potom u svo­jim "Lovačkim novina­ma" ili "Loristu" mogu obja­viti kako će na sudu dokazati da su u pravu.

Dok čekamo hoće li nas lovač­kim parama tužiti zbog iznošenja istine, zaba­vimo se Irmenjijevom izjavom: "Ako ih ne tuži­te, daću ostavku, pa neka onaj iz Glasa bude sekre­tar!"

Drugi deo rečenice je kod nekoliko prisut­nih izazvao jezu, ali osta­vka bi, verujemo, obrado­vala hiljade.

.........

Glas javnosti (26.7.2009)

Natura Online (26.7.2009)