utorak, januar 21, 2020

 

GOLUB GRIVNAŠ - PTICA KOJA RADO POSEĆUJE STRNJIŠTA I POVRŠINE POD ŽITARICAMA

Šumski lepotan

golub-grivnas

Golub grivnaš je veoma lepa ptica i naš najveći golub. Dobio je ime po svom izgle­du, zbog dve bele pruge koje se spaja­ju na vratu, čineći beli okovrat­nik. Kod starijih primeraka je taj okovratnik izrazitiji i znatno uočljiviji.

Piše Stevan Banković

Golub grivnaš je naš najveći golub: dostiže dužinu do 42 centimetra. Ima sjajnozeleni vrat, a boja ostalog perja uglavnom je mutnoplava, dok su glava i popr­sje prekriveni riđecrvenkastim prelivima.

Na pregibu krila i na repu ima takođe izrazito bele fleke, što ga sveukupno čini veoma lepom pticom.

Nastanjuje ceo evropski konti­nent, sve do 65 stepena severne geo­grafske širine jer su severnije već suroviji uslovi za njegov op­stanak. Živi u svim tipovima šu­ma, od izrazito četinarskih do li­stopadnih.

Ovaj golub je ptica selica i s proleća doleće iz južnih krajeva na naše područje, a s jeseni se po­novo premešta ka južnim i topli­jim zonama. Međutim, kod nas se sve češće, pa i u gradskim sredinama, mogu sresti u parkovima, i uopšte tamo gde ima i četinarskog drveća, pa i u zimskim mesecima.

Tokom leta, naročito od avgusta pa sve do seobe, najčešće ćemo ih videti u blizini reka ili drugih vodenih površina, jer mu je potre­bna voda koju uzima nekoliko puta dnevno. To su, inače, i rejoni gde se okupljaju veća jata i pred seobu.

Ra­do posećuje strnjišta i sve povr­šine pod žitaricama, jer se hrani i semenjem korovskih biljaka, a proteinsku hranu (crvi, gliste i bube) uzima znatno ređe.

Gnezde se uglavnom na visokom drveću. Golu­bica snese dva bela jajeta, a leženje se obično obavlja dva puta u toku leta, čime obezbeđuju solidnu reprodukciju. Ukoliko su uznemira­vani, napuštaju i gnezdo u mlade. Inače, golub grivnaš je veoma oprezna i plašljiva ptica pa obi­čno "sedi" na nekom višem drvetu kako bi imao dobar pregled okoli­ne.

U hodu je dosta spretan. Kada po­leće, oglašava se zvukom krila na­lik na pljeskanje. Kada dostigne po­trebnu visinu i pređe u horizon­talni let, čuje se karakteristično zviždanje krila.

...........

Uskoro počinje lovna sezona na globove

Sezona lova goluba je od 1. avgusta do 15. februara. Naši lovci ga love obično če­kanjem na mestima gde se najčešće pojav­ljuje ili u preletu, kada cela jata mogu da se nađu na jednom mestu.

Od pušaka se ko­riste sačmarice do kalibra 20 i 16, ali ima i onih koji koriste sačmaru kalibra 12. Sačma je najčeše 14, 12 i 10.

Lov na golubove kod lovaca u Srbiji nije mnogo popu­laran. Za razliku od njih, stranci ovu divljač veoma vole da vide na nišanu.

...........

Glas javnosti (26.7.2009)

Natura Online (26.7.2009)

{jcomments off}