petak, jun 05, 2020

 

PTICE

Kamenjarke ili jarebice

(Alectoris)

jarebiica-1a

U Evropi žive tri vrste: južna, riđa i kamenjarka grivnja. Po čemu se razlikuju?

Pripremio Tomislav Živkov