KUNIĆARSTVO

Priprema za uzgoj

kunici

Nije mali broj onih koji su padstaknuti idejom pa i praksom "lake zarade" počeli uzgoj kunića površno i bez ikakvih priprema. I šta se dogodilo? Mnogi su počeli, all ih je, nažalost, ostalo malo da se bavi tim poslom do kraja. Zašto?

Piše Dragan Mandić, odgajivač kunića iz Mladenovca

Register to read more ...