INSEKTI (Hexapoda ili Insecta)

Građa tela

insekti 

Muva, komarac ili leptir imaju, po pravilu, telo podeljeno na tri dela: glavu, prsa i zadnji deo. Međutim, mnogi insekti mogu se međusobno razlikovati samo po građi svojih polnih organa ali ni specijalisti često ne mogu da nađu posebno vidljive spoljne razlike kod njih sve dok ih ne stave pod - mikroskop. 

Natura 

Insekti, kao što su muva, komarac ili leptir, imaju po pravilu telo podeljeno na tri dela: glavu, prsa i zadnji deo. To se može videti jasno i na slici gde su segmenti vidno odvojeni.

Filogenetski je dokazano da se glava prvobitno sastojala od niza kolutića koji su se, tokom razvoja, stopili u jedinstvenu čauru.

Na glavi su velike, sastavljene (mreržaste) oči koje, gledano pod lupom, izgledaju kao šestougaona polja. No, osim njih, mnogi insekti imaju još male pojedinačne oči koje nazivamo čeonim. One su često raspoređene u trouglu. Svi ostali privesci na glavi, pipala i usni organi, mogu se uporediti i izvesti iz nogu rakova.

Noge za hodanje kod insekata nalaze se na tri kolutića prsa, tj. na prednjem, srednjem i zadnjem po jedan par. Ukupno, dakle, insekti imaju šest nogu pa se zato i zovu heksapoda, odnosno šestonošci.

Krila su krilnim zglobovima spojena na leđnoj strani drugog i trećeg prsnog kolutića; na srednjem prsnom kolutiću je prednji par krila, a na zadnjem prsnom kolutiću zadnji par.

Prainsekti nemaju krila, a neki imaju samo prednja (dvokrilci); dokazano je da se njima drugi par krila pretvorio u pipajuće organe. tzv. mahalice.

Broj kolutića na zadnjem delu kod različitih vrsta nije isti mada ih može biti najviše 11. Po pravilu zadnji deo nema privezaka. Samo vrlo jednostavni oblici imaju na zadnjem delu priveske slične nogama.

Za mnoge vrste insekata karakterističan je raspored rebara na krilima. Stoga taj broj ima, pri određivanju, važnu ulogu. Uzdužna rebra dopiru do vrha krila i često se jedanput ili više puta dvostruko račvaju, pa se prema tome, na vrhu označavaju brojevima. Slično važi za polja koja nastaju od poprečnih rebara na krilima, a nazivaju se ćelijama krila. Te ćelije krila imenuju se prema uzdužnim rebrima  koja se nalaze ispred njih, na primer, radijalna ćelija krila, medijana ćelija krila itd.

Mnogi insekti mogu se razlikovati samo po građi svojih polnih organa. Ni specijalisti često ne mogu da nađu nikakve posebno vidljive spoljne razlike kod insekata, dok ih ne stave pod mikroskop i pogledaju njihove genitalne organe. Naime, na osnovu razlika polnih organa insekti se i mogu deliti na različite vrste, odnosno podvrste.

........

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (28.5.2009)