utorak, jun 02, 2020

 

KINOLOŠKA ISTORIJA: STARA GRČKA

Podsetimo se da...

... su u starom veku MOLOSI bili dresirani isključivo za lov i rat. Bili su to veliki bojni psi koji su pratili persijske vojnike u njihovim osvajačkim pohodima. Ti strašni i debeloglavi psi masakrirali su u bitkama preplašene Egipćane i Grke. Međutim, kada su persijske čete, u bici kod Salamisa u Epiru, bile potučene, na bojištu su ostali njihovi psi. Stanovnici Molosa su preostale persijske vojnike pobili, ali ne i njihove pse. Njih su uzeli, kaže predanje, i dugo posmatrali. Kasnije, Grci su razvili pravu veštinu obučavanja tih inače vrlo teško savladivih pasa.

Pripremio Dušan Marinović, urednik

... su stari Grci bili pravi obožavaoci pasa. Za razliku od Egipćana, Grci nisu cenili lov već su obožavali društvene pse koje su mogli da drže u naručju po svojim aristokratskim kućama. Istorijski dokumenti potvrđuju da su ti psi, između ostalog, bili i simbol visokog statusa i prestiža u grčkom polisu. Tako je aristokratski političar, vojskovođa i Sokratov pristalica ALKIBIAD (450-404. g.p.H) platio veliku sumu od 7.000 drahmi za jednu vrlo retku rasu malog psa. Alkibiad je psu tada, da bi ga ulepšao, vlastoručno odrezao rep, i tako ušao u istoriju kao - prvi kinolog koji je skratio (kupirao) rep psu.

* * * * *

... je za istoriju kinologije, međutim, mnogo značajniji od Alkibiada njegov aristokratski zemljak KSENOFON (430-350 g.p.H.) koji je pisao hronike o životu u Atini i delima tadašnjih filozofa. Među njegovim brojnim knjigama bio je i opširan spis o uzgoju i dresuri pasa, koji je istovremeno bio i - prvo kinološko delo na svetu. Koliko je Ksenofon cenio pse, vidi se i po tome da ih je smatrao stvaraocima bogova.

* * * * *

... je knjizi o psima Ksenofon dao naslov KINEGETIKOS (u starogrčkom jeziku kion znači pas, a kinegetikos - lovac). Knjiga obrađuje uglavnom lovačke pse, njihovu telesnu građu, sposobnost traganja i rase, a tu se našao i spisak - kratkih imena pasa. Ovu knjigu Grci su oduševljeno čitali do kraja antičkog doba. To je bio i prvi spis koji je upućivao kako treba uzgajati pse i bio je namenjen ljubiteljima pasa - KINOFILIMA. Knjiga je toliko bila omiljena da su je u srednjem veku, kako piše nemački autor E. Zimen, ponovo izdali pod naslovom KINAGITIKUS. Upravo zbog toga Ksenofon se i smatra rodonačelnikom nauke o psima, odnosno - KINOLOGIJE.

* * * * *

... je naučni pristup u obradi prirode i životinja primenjivao i slavni antički filozof ARISTOTEL (384-322 g. p. H.). Njegovo delo "Istorija životinja" sistematski obrađuje anatomske, fiziološke, morfološke i biološke probleme, ali i opisuje psihološke osobine nekih živih bića. Tako je Aristotel i zapisao, na primer, da su psi životinje sa "blještavim očima bez srama". Međutim, u svojim naučnim razmatranjima on je upotrebio metod uporedne analize anatomskih, fizioloških i psihosomatskih osobina živih bića, pa zato Aristotela mnogi smatraju i za - antičkog prethodnika etologije.

...........

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (2.5.2009)

{jcomments off}