utorak, jun 02, 2020

 

ISTORIJA

Anubis i stari Egipćani

anubis

Već oko 2.000 godina pre Hrista u starom Egiptu u potpunosti su ovladali uzgojem i dresurom pasa. Očuvani su prikazi njihovih različitih rasa među kojima je i opis malog porodičnog psa kojeg su obično držali u naručju.

Piše Dušan Marinović, urednik

Egipćani su posebno slavili Anubisa, boga smrti, koga su predstavljali u obliku hrta. Neki naučnici smatraju da se u crnom obličju boga Anubisa krije, zapravo, glava šakala što, opet, navodi  na pretpostavku da svoje bliže poreklo, uz sivog vuka, pas vodi i od te vrste.

Sačuvane freske, bronzane ploče, rezbarene skulpture i pisani dokumenti iz tog vremena, međutim, nesumnjivo dokazuju da je razvoj pasa u starom Egiptu bio tesno povezan i sa tadašnjim kulturnim, političkim, socijalnim i tehnološkim razvojem čovečanstva.

Anubis - bog smrti u starom Egiptu

Razvojem poljoprivrede, kulture i  prehranjivanja, u starom Egiptu psi su vremenom dobili i novu - funkciju. Naime, povlašćenim robovlasnicima lov je već tada služio prevashodno za zadovoljavanje sportskih strasti i uzgoj pasa je bio usmeren ka obučavanju za sportski lov. Za te namene, u dolini Nila, obučavali su još i geparte, afričke divlje pse i jednu vrstu zlatnog šakala. Ali, sve te životinje nisu mogle da prevaziđu već tada ispoljene dobre osobine psa.

Taj period ljudske istorije doneo je svetu najmanje tri značajne rase pasa: molose (današnje mastife), lovnog hrta i šarenog lovačkog psa, ali sa nestankom pe rioda prosperiteta, propadale su ne samo civilizacije već i tadašnje rase pasa.

Na sreću, već sledeći uzlet ljudskog duha donosio je čovečanstvu ne samo nove društvene odnose već i "proizvodnju" novih rasa pasa.

...........

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (1.5.2099)

{jcomments off}