subota, maj 30, 2020

 

GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Bukovača

(Pleurotus Ostreatus)

gljive-bukovaca1

Vrsta gljiva veoma dobro poznata sa tezgi i iz prodavnica. Raste na panjevima ali i na živom drveću belogorice (topola, vrba, brest, razne vrste voća, čak bukva najređe). Najčešće raste zimi, od novembra do marta, mada postoje varijeteti (i to najčešće oni koji rastu na bukvi) koji rastu u proleće ili leti. Bukovača je veoma zahvalna i raznovrsna vrsta i može se upotrebljavati na različite načine...

Tekst i fotografije Vladimir Janjić, dipl. ing

Osobine vrste

Šešir: 5-15 (20) centimetara širok, asimetričan, iznad stručka ulegnut. Boja šešira izuzetno varira u zavisnosti od drveta na kojem raste (pa samim tim i od varijeteta), od sive, golublje plave, oker do žućkaste ili čak i bele. Ivica šešira je kod mladih povijena, kod starih može biti i rascepkana i valovita.

Listići: gusti, spuštaju se niz stručak, teško ili nikako se ne odvajaju od mesa, beli eventualno sa sivkastim tonom.

Stručak: to je najkarakterističnij deo gljive. Raste ekscentrično, tako da cela gljiva podseća na šaku, a iz jednog čvorića polazi više stručaka tako da izgleda kao grozd, koji neretko teži i preko kilograma (nalazio sam grozdove teške i po tri do četiri kilograma).

Meso: belo, debelo, kod starih primeraka žilavo, može biti i provodnjeno (ako je kišovito vreme), miris prijatan gljivlji, ukus slatkast, pomalo rezak, no svakako prijatan. 

gljive-bukovaca2

Vreme i mesto rasta

Bukovača raste na panjevima ali i na živom drveću belogorice (topola, vrba, brest, razne vrste voća, čak bukva najređe). Najčešće raste zimi od novembra do marta, mada postoje varijeteti (i to najčešće oni koji rastu na bukvi) koji rastu u proleće ili leti.

Ovo je jedna od dve najčešće vrste gljiva koja se može naći na trpezama, jer je po zastupljenosti druga vrsta koja se uzgaja. Kako se najčešće uzgaja na slami, te uzgajane gljive imaju slabiji ukus od samoniklih, koje rastu na drvetu. Ovo bi se moglo popraviti ukoliko se sa slamom, pomeša piljevina belogorice.

Upotreba

Bukovača je veoma zahvalna i raznovrsna vrsta koja se može upotrebljavati na različite načine; jedino nije dobra za sušenje, mada sam nekoliko puta upotreblajvao i osušene drške bukovače, ali više kao začin koji samo daje miris jelu ali je sam teško svarljiv.

........

Natura Online (9.2.2012)