subota, maj 08, 2021

 

FELJTON: VREME SUTRA (13)

Atmosferski frontovi

feljton30

Na granicama između dve različite vazdušne mase dolazi do sukobljavanja hladne i tople vazdušne mase. Ovu granicu stručnjaci nazivaju ATMOSFERSKI FRONT ili samo FRONT. Ovaj pojam je uzet iz vojne terminologije (front je linija duž koje se sukobljavaju dve protivničke vojske). Za razumevanje važnih mehanizama vremenskih procesa vezanih za atmosferske frontove, veoma je važno da se shvati prostorni izgled granice između dve različite vazdušne mase.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (14)

Topli i hladni fron­tovi

Uzdizanjem toplog vazdu­ha uz klin hladnog vazduha dolazi do njegovog hladenja za 1°C za svakih 100 metara. Hlađenjem topli vazduh će na nekoj visini postati zasi­ćen vodenom parom, tj. doći će do kondenzacije vodene pare i stvaranja oblaka. A na kojoj visini će početi da se stvaraju oblaci, zavisi od početnih uslova temperatu­re i vlage u toplom vazduhu.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (15)

Vreme u toplom i hladnom frontu

feljton34

Ako poznajemo oblake toplog fronta i pravac njego­vog kretanja, lako je razumeti redosled u promena­ma vremena kada ovaj front nailazi u neki rejon. Prvi znaci nailaska toplog fronta su visoki oblaci. Kada ovi oblaci imaju na prednjoj strani kuke, tako da liče na skije, onda možemo biti si­gurni da nailazi topli front (slika gore). Posle ovoga visoki beli oblaci pokriju celo nebo...

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (16)

Vreme u ciklonu

feljton38

Kako izgleda vreme u mladom ciklonu gledano, na primer, sa velikih visina iz satelita, i isto takvo vreme predstavljeno znakovima na sinoptičkoj karti, pokazuje nam crtež gore. Vreme u mladom ciklonu čini kom­pleks karakterističnih vre­menskih uslova duž fronto­va i vreme unutar vazduš­nih masa: u pozadini ciklo­na i u toplom sektoru. Ka­rakteristične vremenske us­love duž frontova nazivamo frontalno vreme. Ono ima oblik jako izduženih pojase­va ružnog vremena koji mogu da pokrivaju više sto­tina hiljada kvadratnih kilo­metara.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (17)

Prognoza vremena

Kruna nauke o vremenu je prognoza vremena. Zata ćemo u ovom odeljku pokušati da iskoristimo stečeno znanje za prognoziranje vre­mena. Razume se, tu name­ru nećemo moći da ostvari­mo u potpunosti, ali ćemo moći da se snalazimo na si­noptičkim kartama, da ak­tivno pratimo preglede vre­mena i prognoze vremena koje daju meteorolozi. Prvenstveno ćemo se po­zabaviti korišćenjem raznih lokalnih znakova po kojima možemo sami prognozirati vreme.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (18)

Prognoza vremena po lokalnim pred­znacima

Mnoga narod­na pravila za prognoziranje vremena povezana su sa po­našanjem životinja, obično domaćih, te ptica i insekata, jednostavno stoga što su lju­dima bili nadohvat ruke, a i zbog toga što životinje ne­posrednije reaguju na vre­me, naročito na njegove pro­mene. Na primer, porast vlažnosti vazduha jedan je od znakova približavanja kiše, a insekti, ptice i neke životinje najčešće to i osete, pa nam svaka na svoj način to i najavljuje.

Piše Jakov Lovrić