petak, januar 19, 2018

 

UMESTO KLASIČNOG KATALOGA

Prikazi naših digitalnih knjiga

Na stranicama koje slede možete da pogledate kako izgledaju naše digitalne knjige i publikacije.

Sve one su digitalizovane i na ovim stranicama prikazane su u tzv. 3D Flip Page tehnici.

Zbog određenih tehničkih problema koji su se javili sa novim verzijama Adobe Flash Playar-a i učitavanja naših knjiga u neke internet pretraživače, bili smo primorani da, od nedavno, naše knjige isporučujemo kupcima isključivo u tzv. .pdf formatu visoke rezolucije. Ipak, iako iskreno žalimo za Flip Page tehnikom, pdf format otkloniće mnoge probleme pa ćete Vašu naručenu eKnjigu moći da čitate na svakom računaru, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu.

Ukoliko nije drugačije naznačeno, svaka od naših knjiga se upravo tako i usporučuje kupcu: u pdf-u.

Natura Online

page counter